Ręczne instalowanie konsoli internetowej

important

WAŻNE

Ręczna instalacja konsoli internetowej ESMC jest zaawansowaną procedurą. Zaleca się zainstalowanie konsoli internetowej ESMC przy użyciu instalatora kompleksowego.

Aby ręcznie zainstalować komponent konsoli internetowej ESMC w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:

1.Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania wstępne:

Zainstalowany serwer ESMC.

note

Uwaga

Konsolę internetową ESMC można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESMC.

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESMC. Serwer Apache Tomcat wymaga środowiska Java/OpenJDK.

important

WAŻNE

Wymagane jest środowisko Java 64-bitowe.

Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java (najstarsza obsługiwana wersja to Java 8) i pozostawienie tylko najnowszej wersji środowiska Java.

warning

Ostrzeżenie

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz skorzystać z tego przewodnika i przejść na bezpłatną alternatywę, instalując jedno z rozwiązań z listy obsługiwanych edycji Java.

a)Pobierz najnowszą obsługiwaną wersję pliku instalatora Apache Tomcat (32-bitowy/64-bitowy instalator usługi systemu Windows) apache-tomcat-[wersja].exe z witryny https://tomcat.apache.org.

b)Uruchom instalator.

c)Podczas instalacji wybierz ścieżkę do folderu Java (folder nadrzędny podfolderów Java bin i lib).

d)Po ukończeniu instalacji upewnij się, że typem uruchamiania usługi Apache Tomcat jest Automatycznie (w narzędziu services.msc).

2.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET Security Management Center w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESMC. (Konsola internetowaera.war).

3.Skopiuj plik era.war do folderu aplikacji sieciowych serwera Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\

4.Poczekaj kilka minut na wyodrębnienie plików oraz instalację konsoli internetowej ESMC.

5.Wykonaj kolejne kroki zależnie od wybranych opcji:

Jeśli na tym samym komputerze co serwer ESMC jest zainstalowana konsola internetowa ESMC:

a)Uruchom ponownie usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj. Kliknij pozycję Stop, poczekaj 30 sekund, a następnie kliknij pozycję Start.

b)Otwórz konsolę internetową ESMC w obsługiwanej przeglądarce internetowej: http://localhost:8080/era/; zostanie wyświetlony ekran logowania.

note

Uwaga

Domyślną wartością portu HTTP podczas instalacji usługi Apache Tomcat jest 8080. Można też skonfigurować połączenie HTTPS dla serwera Apache Tomcat.

Jeśli konsola internetowa ESMC została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESMC, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESMC a serwerem ESMC:

a)Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

b)Uruchom aplikację Notatnik jako administrator i edytuj plik C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Znajdź ciąg server_address=localhost.

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESMC i zapisz plik.

e) Uruchom usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Uruchom.

f)Otwórz konsolę internetową ESMC w obsługiwanej przeglądarce internetowej: https://Server-IP/era/ (zastąp Server-IP adresem IP swojego serwera ESMC); zostanie wyświetlony ekran logowania.

note

Uwaga

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.