Instalacja komponentów w systemie Linux

W większości scenariuszy instalacji na poszczególnych komputerach należy zainstalować różne komponenty oprogramowania ESET Security Management Center w celu dostosowania go do różnych architektur, spełnienia wymogów związanych z wydajnością lub z innych przyczyn.

Szczegółowe instrukcje instalacji serwera ESMC zostały przedstawione w tej sekcji.

Informacje o uaktualnianiu programu ESET Security Management Center w systemie Linux do najnowszej wersji zawiera rozdział Zadanie uaktualniania komponentów oraz ten artykuł w bazie wiedzy.

 

note

Uwaga

Należy pamiętać, że w kompilacjach nowszych niż Fedora 22 polecenie yum zostało zastąpione poleceniem dnf. W przypadku używania systemu operacyjnego Fedora 22 lub nowszego należy użyć polecenia dnf zamiast polecenia yum.

Komponenty główne

Serwer ESMC

Konsola internetowa ESMC

Agent ESET Management

Serwer bazy danych

Komponenty opcjonalne

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Serwer proxy Apache HTTP

Serwer proxy Apache HTTP jako serwer proxy dla agenta — połączenie z serwerem

Narzędzie Mirror Tool