Czysta instalacja, ten sam adres IP

Celem tej procedury jest zainstalowanie zupełnie nowej instancji serwera ESMC, który nie korzysta z poprzedniej bazy danych, ale zachowuje rekordy komputerów klienckich. Nowy serwer ESMC będzie mieć ten sam adres IP co poprzedni serwer, ale nie będzie używać bazy danych ze starego serwera ESMC.

migration_of_clients_same_server

Kliknij tutaj, aby powiększyć obraz

Na bieżącym (starym) serwerze ESMC:

warning

Ostrzeżenie

Jeśli komputery klienckie są szyfrowane za pomocą narzędzia ESET Full Disk Encryption, odszyfruj je przed migracją na inny serwer ESMC, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania. Po migracji można ponownie zaszyfrować komputery klienckie przy użyciu nowego serwera ESMC.

1.Wyeksportuj certyfikat serwera z obecnego serwera ESMC i zapisz go w zewnętrznej pamięci masowej.

Wyeksportuj wszystkie certyfikaty urzędu certyfikacji z serwera ESMC i zapisz każdy z nich jako plik .der.

Wyeksportuj certyfikat serwera z serwera ESMC do pliku .pfx. Wyeksportowany plik .pfx będzie zawierał również klucz prywatny.

2.Zatrzymaj usługę serwera ESMC.

3.Wyłącz komputer pełniący rolę serwera ESMC (opcjonalnie).

important

WAŻNE

Nie należy jeszcze odinstalowywać/usuwać starego serwera ESMC.

 

Na nowym serwerze ESMC:

important

WAŻNE

Należy upewnić się, że konfiguracja sieci na nowym serwerze ESMC (adres IP, nazwa FQDN, nazwa komputera, rekord SRV usługi DNS) odpowiada konfiguracji starego serwera ESMC.

1.Zainstaluj serwer ESMC lub komponent MDM przy użyciu instalatora kompleksowego (w systemie Windows) lub wybierz inną metodę instalacji (instalacja ręczna w systemie Windows, w systemie Linux lub przy użyciu urządzenia wirtualnego).

2.Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESMC.

3.Zaimportuj wszystkie urzędy certyfikacji wyeksportowane ze starego serwera ESMC. W tym celu wykonaj instrukcję dotyczącą importowania klucza publicznego.

4.Zmień certyfikat serwera ESMC w obszarze Ustawienia serwera, aby użyć certyfikatu serwera ze starego serwera ESMC (wyeksportowanego w kroku 1).

5.Zaimportuj wszystkie wymagane licencje firmy ESET do programu ESMC.

6.Uruchom ponownie usługę serwera ESMC (szczegóły można znaleźć w naszym artykule bazy wiedzy).

Po wykonaniu powyższych czynności komputery klienckie powinny łączyć się z nowym serwerem ESMC przy użyciu oryginalnego certyfikatu agenta ESET Management, który jest uwierzytelniany przez urząd certyfikacji zaimportowany ze starego serwera ESMC. Jeśli klienty nie nawiązują połączenia, należy zapoznać się z sekcją Problemy po uaktualnieniu/migracji serwera ESMC.

note

Uwaga

Podczas dodawania nowych komputerów klienckich certyfikaty agenta należy podpisać przy użyciu nowego agenta certyfikacji. Jest to wymagane, ponieważ zaimportowany urząd certyfikacji nie może być używany do podpisywania nowych certyfikatów równorzędnych — może tylko uwierzytelniać agenty ESET Management komputerów klienckich poddanych migracji.

Dezinstalacja starego serwera ESMC lub komponentu MDM:

Po prawidłowym skonfigurowaniu nowego serwera ESMC można ostrożnie wycofać z użytku stary serwer ESMC lub komponent MDM, postępując zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.