Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) to narzędzie systemowe do wykrywania komputerów w sieci użytkownika. Narzędzie RD Sensor stanowi udogodnienie, ponieważ umożliwia zlokalizowanie nowych komputerów w programie ESET Security Management Center bez konieczności ich ręcznego wyszukiwania i dodawania. Wykryte urządzenia są natychmiast lokalizowane i uwzględniane we wstępnie zdefiniowanym raporcie, co umożliwia przeniesienie ich do określonych grup statycznych i przystąpienie do realizowania w odniesieniu do nich zadań związanych z zarządzaniem.

Działanie narzędzia RD Sensor opiera się na nasłuchu pasywnym, co umożliwia wykrywanie komputerów znajdujących się w sieci oraz wysyłanie informacji o nich do serwera ESMC. Serwer ESMC dokonuje następnie oceny, czy komputery znalezione w sieci są nieznane na serwerze ESMC, czy może są już obsługiwane.

Każdy komputer w ramach struktury sieci (domeny, usługi LDAP, sieci Windows) zostaje automatycznie dodany do listy komputerów na serwerze ESMC przy użyciu zadania synchronizacji serwera. Korzystanie z narzędzia RD Sensor to wygodny sposób wyszukiwania komputerów, które nie znajdują się w domenie ani innej strukturze sieci, oraz dodawania ich do serwera ESET Security Management Center. Wykryte komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.

scheme_rd_sensor_sm