Serwer proxy HTTP

Co to jest serwer proxy HTTP i do czego służy?

Serwer proxy HTTP służy do przekazywania komunikacji między agentami a serwerem ESMC w środowiskach, w których komputery agentów nie mogą nawiązać połączenia z serwerem.

Jak działał serwer proxy ERA w wersji 6.x i dlaczego został usunięty?

Serwer proxy ERA umożliwiał koncentrowanie ruchu generowanego przez agenty klientów. Umożliwiał wielu agentom łączenie się z serwerem proxy ERA, który następnie dystrybuował ruch, przekazując go do serwera ERA. ESMC w wersji 7 wykorzystuje nowy protokół replikacji, który umożliwia przekazywanie replikacji za pośrednictwem nowego serwera proxy. Serwer proxy ERA w wersji 6.x nie odczytuje tego protokołu, dlatego nie można go używać z agentami ESET Management w wersji 7.

Czy serwer proxy ERA w wersji 6.x może być używany z programem ESMC w wersji 7?

Tak, ale w ograniczonym stopniu. Serwer proxy ERA 6.x może przekazywać komunikację z agentów 6.x do serwera ESMC 7, ale agenty ESET Management nie mogą łączyć się z serwerem proxy ERA 6.x. Agenty w wersji 7 nie mogą nawiązać połączenia z serwerem ERA w wersji 6.x. Należy o tym pamiętać podczas uaktualniania infrastruktury z wersji 6.x.

Jak działa serwer proxy w programie ESET Security Management Center?

ESMC 7 używa niestandardowej wersji usługi Apache HTTP Proxy jako komponentu serwera proxy. Po prawidłowym skonfigurowaniu usługa Apache HTTP Proxy może działać jako serwer proxy na potrzeby agentów ESET Management. Serwer proxy nie buforuje danych ani nie otwiera komunikacji. Przekazuje tylko dane.

Czy można używać serwera proxy innego niż Serwer proxy Apache HTTP?

Każde rozwiązanie serwera proxy, które spełnia poniższe warunki, może być używane z agentem ESET Management:

Obsługa przekazywania komunikacji SSL

Obsługa HTTP CONNECT

Brak konieczności używania nazwy użytkownika i hasła

Czym różni się nowy protokół komunikacyjny?

Serwer ESMC komunikuje się z agentami ESET Management za pośrednictwem protokołu gRPC. Komunikacja wykorzystuje protokoły TLS i HTTP2, dzięki czemu może być przekazywana przez serwery proxy. Udostępnia też nowe funkcje automatycznego odzyskiwania i stałe połączenie, co usprawnia komunikację.

Jak to wpływa na wydajność?

Używanie serwera proxy HTTP nie ma poważnego wpływu na wydajność.

Kiedy należy korzystać z serwera proxy?

Korzystanie z serwera proxy jest zalecane, gdy infrastruktura spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

Jeśli komputery agentów nie mogą nawiązać bezpośredniego połączenia z serwerem ESMC.

W przypadku lokalizacji zdalnej lub oddziału serwer proxy może służyć do obsługi komunikacji:

omiędzy serwerem ESMC o serwerem proxy,

omiędzy serwerem proxy i komputerami klienckimi w lokalizacji zdalnej.

Jak skonfigurować serwer proxy HTTP

Aby można było korzystać z serwera proxy, należy skonfigurować nazwę hosta proxy HTTP w polityce agenta (Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP). Do buforowania i przekazywania można używać różnych serwerów proxy. Zobacz ustawienia polityki poniżej:

Globalny serwer proxy — będzie używane jedno rozwiązanie proxy do buforowania pobieranych plików i przekazywania komunikacji agenta.

Różne serwery proxy na usługę — będą używane różne rozwiązania proxy do buforowania i przekazywania komunikacji.

 

 

 

note

Uwaga

Jakie inne funkcje udostępnia usługa Apache HTTP Proxy?

Jak uaktualnić infrastrukturę z serwerem proxy ERA 6.x do wersji ESMC 7?

scheme_proxy_sm