Agent

Agent ESET Management to kluczowa część programu ESET Security Management Center 7. Nazwa komponentu została zmieniona z poprzedniej wersji 6.x (Agent ERA), ale komponent agenta nadal ma to samo przeznaczenie. Agent ESET Management używa nowego, ulepszonego protokołu komunikacji.

Klienty nie komunikują się bezpośrednio z serwerem ESMC. Komunikacja ta odbywa się za pośrednictwem agenta. Agent gromadzi informacje pozyskiwane od klienta i wysyła je do serwera ESMC. Gdy serwer ESMC wysyła zadanie do klienta, trafia ono do agenta, który następnie przekazuje je do klienta.

W celu uproszczenia wdrażania rozwiązań do ochrony punktów końcowych do pakietu ESMC dołączany jest samodzielny agent ESET Management. Jest to prosta usługa modułowa, która nie wymaga wielu zasobów i obsługuje całość komunikacji pomiędzy serwerem ESMC a dowolnymi produktami firmy ESET oraz systemami operacyjnymi. Zamiast komunikować się bezpośrednio z serwerem ESMC, produkty firmy ESET komunikują się za pośrednictwem agenta. Komputery klienckie z zainstalowanym agentem ESET Management, które są w stanie komunikować się z serwerem ESMC, nazywane są komputerami „zarządzanymi”. Agenta można zainstalować na dowolnym komputerze, niezależnie od tego, czy zainstalowano na nim inne oprogramowanie firmy ESET.

Wiążą się z tym następujące korzyści:

Łatwość konfiguracji — możliwe jest wdrożenie agenta w ramach standardowej instalacji korporacyjnej.

Zarządzanie zabezpieczeniami na miejscu — agenta można skonfigurować tak, aby przechowywał wiele scenariuszy zabezpieczeń, dlatego czas reakcji na wykrycie ulega znacznemu skróceniu.

Zarządzanie zabezpieczeniami w trybie offline — agent może zareagować na zdarzenie nawet wtedy, gdy nie jest połączony z serwerem ESMC.

important

WAŻNE

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESMC nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESMC i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Jeśli port domyślny używany dla konsoli internetowej lub agenta zostanie zmieniony, może być konieczna korekta ustawień zapory. W przeciwnym razie instalacja może się nie powieść.

scheme_agent_sm