Upute za Windows (ručno)

Slijedite ove upute da biste nadogradili Apache Tomcat ručno (ako nemate najnoviji ESMC cjeloviti instalacijski program):

Prije nadogradnje

1.Provjerite jesu li Java/OpenJDK nadograđeni.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Od siječnja 2019. za javne nadogradnje platforme Oracle JAVA SE 8 za poslovnu, komercijalnu ili proizvodnu upotrebu bit će potrebna komercijalna licenca. Ako ne kupite pretplatu za JAVA SE, možete upotrijebiti ovaj vodič da biste prešli na besplatnu alternativu.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako je na vašem sustavu instalirano više verzija programa Java, preporučujemo da deinstalirate ranije verzije programa Java i zadržite samo zadnju verziju programa Java.

Provjerite imaju li Java, ESMC i Apache Tomcat isti broj bitova (32 bita ili 64 bita).

2.Provjerite koja je verzija programa Apache Tomcat trenutačno dostupna.

a.Idite do instalacijske mape za Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\

b.Otvorite datoteku RELEASE-NOTES u programu za uređivanje teksta i provjerite broj verzije (na primjer, 7.0.90).

c.Ako je dostupna novija podržana verzija, provedite nadogradnju.

Izvođenje nadogradnje

1.Zaustavite servis Apache Tomcat: Idite na Početak > Servisi > desnom tipkom miša kliknite servis Apache Tomcat i odaberite Zaustavi.

Zatvorite datoteku Tomcat7w.exe ako je aktivna na traci sustava.

2.Napravite sigurnosnu kopiju sljedećih datoteka:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Ako upotrebljavate spremište prilagođenog SSL certifikata u mapi Tomcat, sigurnosno kopirajte i certifikat.

3.Deinstalirajte trenutačnu verziju servisa Apache Tomcat. Ako ne vidite Apache Tomcat na popisu instaliranih programa, pokrenite naredbeni redak kao administrator i uklonite servis Tomcat7:
sc delete Tomcat7

4.Izbrišite sljedeću mapu ako se još nalazi u vašem sustavu:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\

5.Preuzmite najnoviju podržanu verziju datoteke instalacijskog programa za Apache Tomcat (32-bitni/64-bitni instalacijski program za servis sustava Windows) verzije apache-tomcat-[].exe sa stranice https://tomcat.apache.org.

6.Instalirajte noviju verziju programa Apache Tomcat koju ste preuzeli:

Tijekom instalacije odaberite put do mape Java (nadređena mapa za mape Java bin i lib).

Po završetku poništite odabir potvrdnog okvira pored Pokreni Apache Tomcat.

7.Vratite .keystore, server.xml i prilagođene certifikate na njihovu izvornu lokaciju.

8.Provjerite je li HTTPS veza za Apache Tomcat za ESMC web konzolu ispravno podešena.

9.Instalirajte ESMC web-konzolu, pogledajte Instalacija web-konzole – Windows.

10. Vratite EraWebServerConfig.properties na originalnu lokaciju.

11. Pokrenite Apache Tomcat i postavite ispravan Java VM:

a)Idite u mapu C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\bin i pokrenite Tomcat7w.exe.

b)Na kartici Općenito postavite vrstu pokretanja kao automatsku i kliknite Pokreni.

c)Kliknite karticu Java i pripazite da je stavka Upotrijebi standardno odznačena i da Java Virtual Machine uključuje put do datoteke jvm.dll (pogledajte slikovne upute u bazi znanja) pa kliknite U redu.

12. Povežite se s ESMC web-konzolom i provjerite radi li program ispravno.

 

Otklanjanje poteškoća

Ako niste uspjeli podesiti HTTPS vezu za Apache Tomcat, možete preskočiti ovaj korak i privremeno se koristiti HTTP vezom.

Ako ne možete nadograditi Apache Tomcat, instalirajte originalnu verziju i primijenite konfiguraciju iz 2. koraka.