Nadogradnja, ponovna instalacija ili deinstalacija komponente – Linux

Ako želite ponovno instalirati ili nadograditi komponentu na noviju verziju, ponovno pokrenite instalacijsku skriptu.

Za deinstalaciju komponente (u ovom slučaju ESMC servera) pokrenite instalacijski program s parametrom --uninstall kao što je prikazano u nastavku:

sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

Ako želite deinstalirati drugu komponentu, koristite odgovarajući naziv paketa u naredbi. Npr. ESET Management agent:

sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall

validation-status-icon-warning VAŽNO

Tijekom deinstalacije bit će uklonjene konfiguracijske datoteke i datoteke baze podataka. Za očuvanje datoteka baze podataka, stvorite SQL dump baze podataka ili upotrijebite parametar --keep-database.

Nakon deinstalacije provjerite je li

servis eraserver izbrisan.

mapa /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/ izbrisana.

details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo vam stvaranje sigurnosne kopije baze podataka prije deinstalacije za slučaj da se javi potreba za vraćanjem podataka.

Pogledajte povezano poglavlje za više informacija o ponovnoj instalaciji agenta.