Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ESMC

Możesz wykonać poniższe instrukcje, aby uaktualnić istniejące urządzenie wirtualne ERA do najnowszej wersji lub w razie konieczności migrować urządzenie wirtualne ESMC.

1.Pobierz najnowszą wersję pliku esmc_appliance.ovalub esmc_appliance.vhd.zip , jeśli korzystasz ze środowiska Microsoft Hyper-V.

2.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESMC. Instrukcje można znaleźć w sekcji Proces wdrażania urządzenia ESMC. Nie konfiguruj jeszcze nowego urządzenia wirtualnego ESMC za pomocą jego interfejsu sieciowego.

3.Pobierz bazę danych ze starego urządzenia wirtualnego ERA / ESMC. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Pobieranie bazy danych z innego serwera.

4.Skonfiguruj urządzenie wirtualne ESMC za pomocą jego interfejsu sieciowego.

Jeśli zmieniono adres IP serwera ESMC, utwórz politykę na starym urządzeniu wirtualnym ERA / ESMC w celu ustawienia nowego adresu IP serwera ESMC oraz przypisania go do wszystkich komputerów. Poczekaj do zakończenia dystrybucji polityki wśród wszystkich agentów ESET Management.

icon_details_hoverUWAGA

Sprawdź, czy nowe urządzenie wirtualne ESMC działa tak samo jak poprzednie. Wszystkie zachowane dane i wszystkie klienty nawiązują połączenie z nowym serwerem.