Wdrażanie urządzenia wirtualnego

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z programu ESET Security Management Center w środowisku zwirtualizowanym, mogą przeprowadzić wdrożenie przy użyciu urządzenia wirtualnego ESMC (ESMC VA). Takie wdrożenie programu ESET Security Management Center za pomocą urządzenia wirtualnego ESMC jest łatwiejsze i szybsze niż w przypadku instalatora kompleksowego lub pakietów instalacyjnych komponentów.

Urządzenie wirtualne ESMC można wdrożyć w większości środowisk wirtualnych. Obsługuje ono hiperwizory działające bezpośrednio na sprzęcie (programy (VMware vSphere/ESXi i Microsoft Hyper-V), a także hostowane hiperwizory, które zwykle działają w systemach operacyjnych komputerów stacjonarnych (programyVMware Workstation, VMware Player i Oracle VirtualBox). Pełną listę hiperwizorów zawiera rozdział Obsługiwane hiperwizory.

W niniejszym podręczniku szczegółowo opisano metody wdrożenia urządzenia wirtualnego ESMC i zarządzania nim, wraz z nowymi funkcjami:

Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC to prosty tekstowy interfejs użytkownika (TUI) oparty na menu głównym. Interfejs ten pomaga w wydawaniu poleceń tekstowych, prosząc w miarę potrzeby o określenie wartości. Nawet użytkownicy, którzy nie mają dużego doświadczenia z systemem CentOS 7 lub innymi wersjami systemu operacyjnego Linux, mogą z łatwością korzystać z urządzeń wirtualnych ESMC i nimi zarządzać. Wybrane ważne funkcje:

oKonfiguracja statycznego adresu IP — możliwość ręcznego określenia statycznego adresu IP, jeżeli adres IP nie został przypisany do urządzenia wirtualnego ESMC przez serwer DHCP.

oPobieranie bazy danych z innego serwera — w razie potrzeby uaktualnienia lub migracji urządzenia wirtualnego ESMC.

oTworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych ESMC — funkcje odgrywające ważną rolę w strategii odzyskiwania awaryjnego i dostępne w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESMC.

oReset do ustawień fabrycznych — powoduje przywrócenie urządzenia do stanu świeżo po wdrożeniu. Funkcja ta może się przydać w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESMC. Gotowa kopia zapasowa bazy danych chroni przed utratą danych.

Interfejs zarządzania Webmin — dostępny w przeglądarce internetowej interfejs innego producenta, który ułatwia zarządzanie systemem Linux. Umożliwia on wygodne zdalne zarządzanie urządzeniem wirtualnym ESMC za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu w przeglądarce internetowej. Najważniejsze moduły interfejsu Webmin zostały opisane w tym dokumencie.