Obsługiwane hiperwizory

Urządzenie wirtualne ESMC (esmc_appliance.ova i esmc_vagenthost.ova) należy do rodziny sprzętu wirtualnego vmx-07. Poniższa tabela zawiera hiperwizory obsługiwane w przypadku poszczególnych typów urządzeń wirtualnych ESMC:

Hiperwizor

Wersja

Urządzenie serwera ESMC

Urządzenie ESMC MDM

Urządzenie ESMC VAgentHost

VMware vSphere/ESXi

5.0 i nowsze

x

x

x

VMware Workstation

9 i nowsze

x

x

Niedostępne

VMware Player

7 i nowsze

x

x

Niedostępne

Microsoft Hyper-V

Server 2012 i 2012 R2

x

x

Niedostępne

Oracle VirtualBox

4.3.24 i nowsze

x

x

Niedostępne

Citrix

7.0 i nowsze

x

x

x

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zalecamy przypisanie adresu IP urządzeniu wirtualnemu ESMC przy użyciu dostępnego w sieci serwera DHCP. Adres IP jest niezbędny do uzyskiwania dostępu do interfejsu sieciowego konfiguracji urządzenia wirtualnego ESMC. Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP.