Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC

Po pomyślnym wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESMC należy otworzyć okno terminala maszyny wirtualnej. Zostanie wyświetlony ekran zawierający podstawowe informacje o urządzeniu wirtualnym ESMC oraz jego stan. Jest to główny ekran urządzenia wirtualnego ESMC. Z jego poziomu można się zalogować do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC (określanej również jako tryb zarządzania), naciskając klawisz Enter na klawiaturze. Aby wejść w tryb zarządzania, należy wpisać hasło określone podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC i dwa razy nacisnąć klawisz Enter. Jeżeli urządzenie wirtualne ESMC nie zostało jeszcze skonfigurowane, można użyć domyślnego hasła eraadmin w celu wejścia w tryb zarządzania.

Po zalogowaniu do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC dostępne będą następujące elementy interfejsu konfiguracji/zarządzania:

Ustawianie statycznego adresu IP

Włączanie/wyłączanie interfejsu Webmin

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Przywracanie bazy danych

Resetowanie po przywróceniu migawki

Pobieranie bazy danych z innego serwera

Zmiana hasła maszyny wirtualnej

Zmiana hasła do bazy danych

Ponowne dołączanie do domeny

Konfiguracja domeny

Reset do ustawień fabrycznych

validation-status-icon-warning WAŻNE

Obecność powyższych elementów może zależeć od fazy implementacji urządzenia wirtualnego ESMC oraz skonfigurowanego typu urządzenia.

Zrestartuj system — jeśli chcesz ponownie uruchomić urządzenie wirtualne ESMC.

Zamknij system — jeśli chcesz zamknąć urządzenie wirtualne ESMC.

Zablokuj ekran — należy blokować ekran, aby uniemożliwić używanie urządzenia wirtualnego ESMC przez inne osoby oraz chronić dostęp do plików. Można również zablokować ekran jeszcze szybciej, naciskając Esc. Tryb zarządzania zostanie zamknięty i pojawi się ekran główny urządzenia wirtualnego ESMC.

Wyjdź do terminala — skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz uzyskać dostęp do terminala systemu operacyjnego. Spowoduje to zamknięcie konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC oraz przejście do terminala. Aby powrócić z terminala do ekranu głównego urządzenia wirtualnego ESMC, wpisz exit i naciśnij klawisz Enter (można również użyć polecenia logout , które działa tak samo).