Fazy implementacji i utrzymanie urządzenia wirtualnego ESMC

Implementacja urządzenia wirtualnego ESMC składa się z następujących faz głównych, które są niezbędne do pomyślnego wdrożenia i konfiguracji:

1.Proces wdrażania urządzenia ESMC — zasadnicze wdrożenie pliku OVA urządzenia wirtualnego ESMC na hiperwizorze.

2.Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESMC — konfiguracja przeprowadzana po wdrożeniu za pomocą interfejsu sieciowego urządzenia wirtualnego ESMC. Jest to strona konfiguracyjna, na której można wybrać typ urządzenia oraz wprowadzić określone dane i właściwości wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego konkretnego typu urządzenia wirtualnego ESMC.

Dalsza konfiguracja oraz zarządzanie są przeprowadzane za pomocą tekstowego interfejsu użytkownika (TUI) oraz interfejsu Webmin:

1.Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC — zapewnia dostęp do funkcji utrzymania, takich jak tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, zmiana haseł, reset do ustawień fabrycznych itp.

2.Interfejs zarządzania Webmin — ułatwia zarządzanie urządzeniem wirtualnym ESMC.

Procedury uaktualnienia, migracji i odzyskiwania awaryjnego:

Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ESMC — jeśli chcesz uaktualnić urządzenie wirtualne ESMC do najnowszej wersji, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami oraz procedurą krok po kroku podanymi w tej sekcji. Ta sama procedura ma również zastosowanie w przypadku potrzeby migracji urządzenia wirtualnego ESMC.

Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESMC — wykonaj tę procedurę, jeśli urządzenie wirtualne ESMC przestało działać i nie można rozwiązać problemu lub nie można odzyskać uszkodzonej instancji urządzenia wirtualnego ESMC.