Reset do ustawień fabrycznych

Można przeprowadzić reset do ustawień fabrycznych, aby przywrócić urządzenie wirtualne ESMC do pierwotnego stanu, w jakim się znajdował tuż po ukończeniu wdrożenia. Wszystkie ustawienia oraz konfiguracja zostaną zresetowane, a cała baza danych ESMC zostanie usunięta.

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy danych ESMC przed zresetowaniem do ustawień fabrycznych. Po przeprowadzeniu resetu Twoja baza danych będzie pusta.

Reset do ustawień fabrycznych spowoduje zmianę tylko tych ustawień, które zostały zmienione podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESMC. Pozostałe zmiany i ustawienia pozostaną niezmienione. W rzadkich przypadkach reset do ustawień fabrycznych nie spowoduje pełnego przywrócenia urządzenia wirtualnego do pierwotnego stanu. W przypadku problemów z urządzeniem wirtualnym ESMC zalecamy wdrożenie nowej maszyny. Wykonaj kroki niezbędne do przeprowadzenia uaktualnienia/migracji lub przeprowadź procedurę odzyskiwania awaryjnego.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Reset do ustawień fabrycznych i naciśnij klawisz Enter.

factory_reset

2.Naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić reset do ustawień urządzenia wirtualnego ESMC do stanu fabrycznego — w przypadku zmiany zdania można w tym momencie wycofać się z wykonywania resetu do ustawień fabrycznych, naciskając Ctrl+C.

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

W trakcie trwania resetu do ustawień fabrycznych nie naciskaj Ctrl+C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia wirtualnego.

factory_reset_02

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku pojawienia na ekranie się jakichkolwiek komunikatów o błędach podczas Resetu do ustawień fabrycznych, należy spróbować przeprowadzić reset ponownie. Jeżeli ponowne przeprowadzenie resetu do ustawień fabrycznych nie pomoże lub nie masz pewności, zalecamy przeprowadzenie nowego wdrożenia. Można wykonać te same kroki co podczas uaktualnienia/migracji lub wykonać procedurę odzyskiwania awaryjnego.

Lista akcji wykonywanych w ramach Resetu do ustawień fabrycznych:

resetowanie konfiguracji sieci, wszystkich haseł oraz nazwy hosta

czyszczenie interfejsu Webmin, plików konfiguracyjnych urządzenia, pakietów oraz dzienników systemowych

usuwanie wszystkich danych z bazy danych ESMC

resetowanie hasła użytkownika bazy danych ESMC

Po ponownym uruchomieniu urządzenie wirtualne ESMC znajdzie się w pierwotnym stanie, tak jakby zostało dopiero wdrożone, i będzie gotowe do ponownego skonfigurowania od podstaw.

icon_details_hoverUWAGA

Niestandardowe modyfikacje lub ustawienia niezwiązane z programem ESMC pozostaną niezmienione.