Urządzenie ESMC MDM

Jest to strona konfiguracyjna urządzenia ESMC MDM. Konfiguracja składa się z dwóch sekcji: Aplikacja i Właściwości sieci. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone na czerwono). W razie potrzeby można określić inne opcjonalne parametry konfiguracji.

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku tego typu urządzenia wirtualnego ESMC ESMC MDM działa na dedykowanej maszynie wirtualnej. Produkt ten nadaje się do sieci korporacyjnych, ale może być także używany przez małe firmy.

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia ESMC MDM utwórz certyfikat Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi w konsoli internetowej serwera ESMC, który będzie połączony z urządzeniem ESMC MDM.

ESMC MDM można skonfigurować na dwa sposoby:

1.Konfiguracja przy użyciu poświadczeń konsoli internetowej

Wymagane pola konfiguracji urządzenia ESMC MDM:

Password — to hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej oraz bazy danych ESMC.

Server Hostname ESMC — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera ESMC, aby umożliwić nawiązanie połączenia między urządzeniem ESMC MDM a serwerem ESMC.

Server Port ESMC — domyślny port serwera ESMC to 2222. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Web Console Port — domyślny port serwera to 2223. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Hasło do konsoli internetowej — to hasło jest ważne, ponieważ jest potrzebne do uzyskiwania dostępu do konsoli internetowej produktu ESMC.

Opcjonalnie możesz również wprowadzić nazwę hosta konsoli internetowej. Ta nazwa hosta jest używana przez konsolę internetową do łączenia się z serwerem. Jeżeli to pole pozostanie puste, wartość ta zostanie skopiowana automatycznie z nazwy hosta serwera ESMC.

2.Konfiguracja przy użyciu certyfikatów

Wymagane pola konfiguracji urządzenia ESMC MDM:

Password — to hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej oraz bazy danych ESMC.

Server Hostname ESMC — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera ESMC, aby umożliwić nawiązanie połączenia między urządzeniem ESMC MDM a serwerem ESMC.

Server Port ESMC — domyślny port serwera ESMC to 2222. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Web Console Port — domyślny port serwera to 2223. Jeśli jest używany inny port, należy zastąpić port domyślny niestandardowym numerem portu.

Urząd certyfikacji Base64 — wklej certyfikat urzędu certyfikacji w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESMC.

Certyfikat serwera proxy Base64 — wklej certyfikat serwera proxy w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESMC.

Certyfikat agenta Base64 — wklej certyfikat agenta w formacie Base64. Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania certyfikatu można znaleźć w sekcji Certyfikaty ESMC.

OVA_mdm

Właściwości sieciowe

Przewiń w dół, aby ustawić następujące właściwości sieciowe: sieciowy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, DNS1 i DNS2. Wszystkie pola są opcjonalne.

Sprawdź parametry konfiguracji. Należy się upewnić co do poprawności konfiguracji, ponieważ dodatkowe zmiany nie będą możliwe. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Prześlij.

Po kliknięciu przycisku Prześlij zostanie wyświetlone następujące powiadomienie:

va_mdm_config_after_submit

icon_details_hoverUWAGA

Nie należy odświeżać tej strony w przeglądarce internetowej. Należy zamknąć kartę i przejść do okna konsoli urządzenia wirtualnego ESMC.

W oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESMC zostaną wyświetlone informacje o stanie. Zostaną wyświetlone informacje o wersjach składników ESMC oraz nazwa hosta, adres IP i numer portu ESMC MDM. Wyświetlony zostanie także adres rejestracji urządzenia w systemie MDM w formacie https://[nazwa hosta]:9980 i https://[adres IP]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Wprowadź wyświetlany adres rejestracji urządzenia w systemie MDM (wskazany powyżej) do przeglądarki internetowej, aby sprawdzić, czy Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi działa prawidłowo. Rzeczywista nazwa hosta i rzeczywisty adres IP będą się różnić. Powyżej znajdują się informacje przykładowe. Jeżeli wdrożenie przebiegło pomyślnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

mdm_check