Podporované hypervizory

ESMC Virtual Appliance (ESMC VA) (esmc_appliance.ova a esmc_vagenthost.ova) je založena na vmx-07 virtual hardware family type a provozovat ji můžete v následujících hypervizorech.

Hypervizor

Verze

ESMC Server Appliance

ESMC MDM Appliance

ESMC VAgentHost Appliance

VMware vSphere/ESXi

5.0 a novější

x

x

x

VMware Workstation

9 a novější

x

x

N/A

VMware Player

7 a novější

x

x

N/A

Microsoft Hyper-V

Server 2012 a 2012 R2

x

x

N/A

Oracle VirtualBox

4.3.24 a novější

x

x

N/A

Citrix

7.0 a novější

x

x

x

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud v síti nemáte DHCP server, přiřaďte virtuální appliance statickou IP adresu ručně. Následně již budete schopni virtuální appliance nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní.