Předpoklady

Pro nasazení ESMC Virtual Appliance musí váš systém a infrastruktura splňovat následující předpoklady:

Musíte používat podporovaný hypervizor.

Pokud používáte VMware Workstation/Player nebo Oracle VirtualBox, musíte jej provozovat na podporovaném operačním systému.

Ujistěte, že je synchronizován čas mezi hostem a hostovaným operačním systémem.

V BIOSu hostitelského systému musíte mít aktivní technologii VT. V závislosti na výrobci základní desky se funkce může jmenovat VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX nebo Virtual Machine Extensions. Toto nastavení zpravidla naleznete v BIOSu v sekci bezpečnost (security).

Ujistěte se, že síťový adaptér virtuálního počítače je nastaven v režimu Bridge, případně NAT. V průběhu prvotní konfigurace ESMC VA můžete zadat podrobné informace o síti stejně jako doméně, které jsou potřebné pro úspěšný běh úlohy Synchronizace statické skupiny.

Pokud máte síťový adaptér nakonfigurovaný do režimu NAT a chcete mít ESMC dostupné z internetu, musíte nastavit port forwarding. Potřebné porty jsou zobrazeny na úvodní obrazovce ESMC VA po dokončení prvotní konfigurace.

ESMC Virtual Appliance podporuje pouze IPv4 prostředí. Podporu IPv6 můžete nakonfigurovat ručně, ale tento scénář není podporován.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pro zabránění ztráty dat a chybě v konfiguraci doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního počítače s ESMC po provedení prvotní konfigurace a synchronizace s Active Directory. Protože ESMC neprovádí zálohování databáze, zálohujte ji ručně nebo celý stroj prostřednictvím snapshotu.

Při konfiguraci ESMC Proxy, ESMC MDM a ESMC VAgentHost jsou vyžadovány ESMC certifikáty. Musíte již tedy mít funkční ESMC Server, abyste mohli vygenerovat certifikáty, které jsou používány pro šifrování komunikace mezi jednotlivými komponentami ESMC infrastruktury.