Jak zvýšit paměťový limit MySQL serveru?

Pro zvýšení paměťového limitu MySQL serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Na úvodní obrazovce virtuální appliance stiskněte klávesu Enter a zadejte heslo. Z dostupných možností vyberte Exit to terminal.

2.Pomocí příkazu nano /etc/my.cnf otevřete v textovém editoru konfigurační soubor MySQL.

3.Najděte řádek innodb_buffer_pool_size = 1024M a hodnotu zvyšte na 1/2 dostupné RAM. 1024M znamená 1024 MB.

4.Pomocí kláves Ctrl+X zavřete textový editor a stiskem klávesy Y potvrďte uložení změn.

5.Restartujte virtuální appliance.