vSphere

Nasazení ESMC VA prostřednictvím vSphere klienta

1.Připojte se prostřednictvím vSphere klienta přímo k vCenter nebo ESXi serveru.

2.Pokud používáte vSphere Client, v hlavním menu aplikace klikněte na File > Deploy OVF Template. V případě vSphere Web Client klikněte na Actions > Deploy OVF Template.

3.Klikněte na tlačítko Browse a vyberte soubor esmc_appliance.ova stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na tlačítko Open.

4.Klikněte na tlačítko Next v části OVF Template Details.

5.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele (EULA).

6.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního počítače:

Name and Location – zadejte název nově vytvářené šablony a umístění, kam chcete virtuální počítače uložit.

Host / Clustervyberte hosta nebo cluster, na kterém šablona poběží.

Resource Poolvyberte resource pool, do které chcete šablonu nasadit.

Storage – vyberte umístění, kam chcete uložit soubory virtuálního počítače.

Disk Format – vyberte formát disku, který chcete použít.

Network Mappingvyberte síť, do které chcete virtuální stroj připojit. Ujistěte se, že jste vybrali síť, ve kterém je vytvořen IP pool.

7.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje.

8.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Na úvodní obrazovce konzole ESMC Appliance se zobrazí informace "First time appliance configuration needs to be performed through a web browser by connecting to: https://IP_adresa". Uvedenou adresu zadejte do svého internetového prohlížeče a zobrazte si webové rozhraní, prostřednictvím kterého proveďte prvotní konfiguraci appliance.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud v síti nemáte DHCP server, přiřaďte virtuální appliance statickou IP adresu ručně, abyste ji mohli nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

Pokud i přesto, že máte v síti DHCP server, a nedošlo k přiřazení adresy, ujistěte se, že máte v daném síťovém rozsahu volnou IP adresu.

VA_config_no_dhcp

details_hoverPoznámka:

Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili přístup k ESMC virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ESMC virtuálního stroje. Přístup k ESET Security Management Center přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím ESMC Web Console. Pro více informací o uživatelských oprávněních přejděte do administrační části příručky ESET Remote Administrator.

Informace o nasazení ESMC vAgentHost virtuální appliance prostřednictvím vSphere klienta přejděte do online dokumentace ESET Virtualization Security.