Instalacija agenta

Daljinska instalacija ESET Management agenta vrši se iz odjeljka Više. Kliknite Zadaci servera > Instalacija agenta > Novo da biste pokrenuli konfiguriranje novog zadatka.

details_hoverNAPOMENA

Zadatak instalacije agenta pokreće instalaciju ESET Management agenta na ciljana računala jedan po jedan (uzastopno). Kao rezultat toga, kada pokrenete zadatak instalacije agenta na mnogim klijentskim računalima, to može dugo potrajati. Stoga preporučujemo upotrebu alata ESET Remote Deployment Tool. Njime se instalacija ESET Management agenta pokreće na svim ciljanim računalima u isto vrijeme (paralelno) te se štedi propusnost mreže upotrebom lokalno pohranjenih datoteka za instalaciju, bez pristupa mrežnom repozitoriju.

Ako odlučite upotrijebiti zadatak instalacije agenta, obvezno promijenite interval povezivanja agenta kako biste poboljšali pokretanje zadatka.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Zadatak instalacije agenta upotrebljava SSH koji nije podržan za Windows Server 2003. Zadatak neće uspjeti instalirati ESET Management agent na sustavima Windows Server 2003.

Osnovno

U ovom odjeljku možete unijeti osnovne informacije o zadatku, kao što je naziv i opis (nije obavezno). Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Izvrši zadatak odmah nakon završetkaodaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete „Završi”.

Konfiguriraj okidačodaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdni okvir neoznačen.

 

Postavke instalacije agenta

Automatsko razrješavanje prikladnog agenta – ovu opciju odaberite ako imate više operacijskih sustava (Windows, Linux, macOS) u mreži i ovaj će zadatak za svaki sustav automatski pronaći prikladan instalacijski paket agenta koji je kompatibilan sa serverom.

Ciljevi – ovu opciju kliknite za odabir klijenata koji će primiti zadatak.

details_hoverNAPOMENA

Ako su ciljna računala dodana u program ESMC pomoću zadatka Sinkronizacija statičke grupe, provjerite jesu li nazivi računala puni nazivi njihove domene. Ti se nazivi upotrebljavaju kao adrese klijenata tijekom instalacije te ako nisu točni, instalacija će biti neuspješna. Upotrijebite atribut dNSHostName kao atribut naziva servera računala tijekom sinkronizacije za potrebe instalacije agenta.

Naziv hosta servera (nije obavezno) – ovdje možete unijeti naziv hosta servera ako je različit za klijent i server.

 

Korisnički podaci ciljnih računala

Korisničko ime / lozinka – korisničko ime i lozinka za korisnika s dovoljno prava za daljinsko instaliranje agenta.

 

Postavke certifikata

Certifikat ravnopravnog računala:

ESMC certifikat – ovo je sigurnosni certifikat i izdavatelj certifikata za instalaciju agenta. Možete odabrati standardni certifikat i standardni izdavatelj certifikata ili se koristiti prilagođenim certifikatima.

Prilagođeni certifikat – ako se za autorizaciju koristite prilagođenim certifikatom, potražite certifikat i odaberite ga prilikom instaliranja agenta. Dodatne informacije potražite u poglavlju Certifikati.

Pristupni izraz za certifikat – lozinka za certifikat, ona koju ste unijeli tijekom instalacije ESMC servera (u koraku u kojem ste stvorili izdavatelja certifikata) ili ona za prilagođeni certifikat.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Pristupni izraz za certifikat ne smije sadržavati sljedeće znakove: " \ Ti znakovi uzrokuju kritične pogreške tijekom pokretanja agenta.

details_hoverNAPOMENA

ESMC server može automatski odabrati odgovarajući instalacijski paket agenta za operacijski sustav. Da biste ručno odabrali paket, poništite odabir okvira Automatsko razrješavanje prikladnog agenta i s popisa dostupnih agenata u repozitoriju ESMC odaberite paket kojim se želite koristiti.

Za instalaciju na računalu sa sustavom Linux ili Mac provjerite je li na ciljnom računalu aktiviran SSH daemon i radi li na portu 22 te potvrdite da firewall ne blokira tu vezu. Sljedećom naredbom (zamijenite IP adresu IP-om svojeg ESMC servera) dodajte iznimku u firewall sustava Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Za instalaciju na Linux odaberite korisnika s dopuštenjem upotrebe naredbe sudo ili root korisnika. Ako upotrijebite root, servis ssh mora vam dopustiti da se prijavite kao root.

Da biste ponovno instalirali agenta, nikad nemojte ukloniti trenutačnog agenta, već umjesto toga pokrenite zadatak Instalacija putem trenutačnog agenta.  Kada uklonite agenta, možda će početi izvršavati stare zadatke nakon nove instalacije.

Ostale postavke

Poništite odabir potvrdnog okvira Sudjelujte u programu za poboljšanje ESET-ovog programa ako se ne slažete sa slanjem izvješća o padu sustava i podacima o telemetriji ESET-u. Ako potvrdni okvir ostane odabran, podaci o telemetriji i izvješća o padu sustava slat će se ESET-u.

Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.

Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.

Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi ako su u redu. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.