Otklanjanje poteškoća – instalacija agenta

Tijekom instalacije ESET Management agenta možete naići na probleme. Instalacija može biti neuspješna zbog nekoliko razloga. Ovaj će vam odjeljak pomoći da:

oUtvrdite što je uzrokovalo neuspjeh instalacije ESET Management agenta

opotražite moguće uzroke u tablici u nastavku

ootklonite problem i izvršite uspješnu instalaciju

Windows

1. Da biste saznali zašto instalacija agenta nije uspjela, idite na Izvješća > Automatizacija, odaberite Informacije o zadacima instalacije agenta u posljednjih 30 dana i kliknite Generiraj sada.
Prikazat će se tablica s informacijama o instalaciji. Stupac Napredak prikazuje poruke o pogreškama u kojima je navedeno zašto instalacija agenta nije uspjela.

Ako vam je potrebno još pojedinosti, možete promijeniti opširnost dnevnika ESMC servera. Idite na Više > Postavke servera > Napredne postavke > Vođenje dnevnika i iz padajućeg izbornika odaberite Pogreška. Ponovno pokrenite instalaciju agenta i kada ne uspije, provjerite najnovije zapise na dnu datoteke dnevnika ESMC servera. Izvješće će uključivati prijedloge o rješavanju problema.

Posljednja se datoteka nalazi ovdje:

Dnevnik ESMC servera

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\trace.log

Dnevnik ESET Management agenta

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Za aktivaciju potpunog vođenja dnevnika stvorite lažnu datoteku pod nazivom traceAll bez ekstenzije u istoj mapi u kojoj je datoteka trace.log. Ponovno pokrenite servis ESET Security Management Center servera, to će aktivirati puno vođenje dnevnika u datoteci trace.log.

details_hoverNAPOMENA

Ako dođe do problema s povezivanjem ESET Management agenta, dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća – povezivanje agenta.

details_hoverNAPOMENA

Ako instalacija nije uspjela i javlja se pogreška 1603, provjerite datoteku ra-agent-install.log. Nalazi se ovdje: C:\Users\%user%\AppData\Local\Temp\ra-agent-install.log na ciljnom računalu.

2. Tablica u nastavku sadrži nekoliko problema koji mogu uzrokovati neuspjeh instalacije agenta:

Poruka o pogrešci

Mogući uzroci

Povezivanje nije moguće

Klijent nije dostupan na mreži, firewall blokira komunikaciju

Ulazni portovi 135, 137, 138, 139 i 445 nisu otvoreni u firewallu na klijentu ili u firewallu sustava Windows: ne upotrebljava se iznimka za dopuštanje dijeljenja ulaznih datoteka i pisača

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće, upotrijebite ispravne FQDN nazive računala

Pristup je odbijen

Prilikom instalacije sa servera pridruženog domeni na klijent pridružen domeni upotrijebite korisničke podatke korisnika koji je član grupe Administrator domene u sljedećem formatu: Domena\Administratordomene

Prilikom instalacije sa servera pridruženog domeni na klijent pridružen domeni možete privremeno premjestiti servis ESMC servera s mrežnog servisa kako bi radio pod računom administratora domene.

Prilikom instalacije sa servera na klijent koji se ne nalazi u istoj domeni deaktivirajte daljinsko filtriranje kontrole korisničkih računa na ciljanom računalu.

Prilikom instalacije sa servera na klijent u drugoj domeni upotrijebite korisničke podatke lokalnog korisnika koji je član grupe administratora u sljedećem formatu: Administrator. Naziv ciljanog računala automatski će se dodati prijavi.

Nije postavljena lozinka za administratorski račun

Nedostatna prava pristupa

ADMIN$ zajednička mreža nije dostupna

IPC$ zajednička mreža nije dostupna

Aktivirano je korištenje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Paket nije pronađen u repozitoriju

Link na repozitorij nije ispravan

Repozitorij je nedostupan

Repozitorij ne sadrži potreban paket

3. Slijedite odgovarajuće korake za otklanjanje poteškoća ovisno o mogućem uzroku:

Klijent nije dostupan na mreži – pošaljite ping signal klijentu s ESMC servera; ako dobijete odgovor, pokušajte se daljinski prijaviti na klijentsko računalo (primjerice, daljinskim pristupom radnoj površini).

Firewall blokira komunikacijuprovjerite postavke firewalla na serveru i klijentu, kao i svih ostalih firewalla koji postoje između ta dva računala (ako je primjenjivo).

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće – moguća rješenja za DNS probleme mogu uključivati, ali nisu ograničena na, sljedeće:

oUporaba naredbe nslookup IP adrese i naziva hosta servera i/ili klijenata na kojima se javljaju problemi s instalacijom agenta. Rezultat bi trebao biti isti kao informacije primljene s računala. Na primjer, nslookup naziva servera trebao bi razriješiti IP adresu koju naredba ipconfig prikazuje na određenom hostu. Naredba nslookup mora se pokrenuti na klijentima i na serveru.

oRučno traženje duplikata u DNS zapisima.

Portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu – isto kao prethodno, provjerite jesu li ti portovi otvoreni na svim firewallima između dva računala (klijenta i servera).

Nije postavljena lozinka za administratorski račun – postavite odgovarajuću lozinku za administratorski račun (ne koristite se praznom lozinkom).

Nedostatna prava pristupa – pokušajte upotrijebiti korisničke podatke administratora domene prilikom stvaranja zadatka instalacije agenta. Ako je klijentsko računalo u radnoj grupi, upotrijebite lokalni administratorski račun za to računalo.

details_hoverNAPOMENA

Nakon uspješne instalacije portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu. Provjerite jesu li ti portovi otvoreni na svim firewallovima između dvaju računala (klijentskog i serverskog).

Postupak za aktivaciju administratorskog korisničkog računa:

1.Otvorite administracijski naredbeni redak

2.Unesite sljedeću naredbu:

net user administrator /active:yes

Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna – na klijentskom računalu mora biti aktivirano zajedničko korištenje resursa ADMIN$. Provjerite je li ta opcija prisutna među ostalim zajedničkim resursima (Start > Upravljačka ploča > Administracijski alati > Upravljanje računalom > Zajedničke mape > Zajednički resursi).

Zajednička mreža IPC$ nije dostupna – provjerite može li server pristupiti mreži IPC$ s pomoću sljedeće naredbe iz prozora naredbenog retka na serveru:

net use \\clientname\IPC$ gdje je clientname naziv ciljanog računala

Aktivirano je jednostavno dijeljenje datoteka – ako primate poruku pogreške s tekstom Odbijen pristup i imate kombinirano okruženje (sadrži domenu i radnu grupu), deaktivirajte opciju Koristi jednostavno dijeljenje datoteka ili Koristi čarobnjak za zajedničko korištenje na svim računalima na kojima postoji problem pri instalaciji agenta. Primjerice, u sustavu Windows 7 učinite sljedeće:

oKliknite Pokreni, upišite naziv mape u okvir Pretraživanje, a zatim kliknite Opcije mape. Kliknite karticu Prikaz, a zatim se u okviru Napredne postavke pomaknite prema dolje i poništite odabir potvrdnog okvira pokraj Koristi se čarobnjakom za zajedničko korištenje.

Link na repozitorij nije ispravan – u ESMC web konzoli idite na Više > Postavke servera, kliknite Napredne postavke > Repozitorij i provjerite je li URL adresa repozitorija ispravna.

Paket nije pronađen u repozitoriju – ova se poruka o pogrešci obično prikazuje kada nije uspostavljena veza s ESMC repozitorijem. Provjerite internetsku vezu.

Linux i macOS

Ako instalacija agenta ne radi u operacijskom sustavu Linux ili macOS, problem je obično povezan s SSH-om. Provjerite klijentsko računalo i pobrinite se da bude pokrenut SSH daemon. Nakon otklanjanja problema ponovno pokrenite instalaciju agenta.