Otklanjanje poteškoća – povezivanje agenta

Ako se klijentsko računalo ne povezuje s ESET Management serverom, preporučujemo lokalno otklanjanje poteškoća za ESMC agent na klijentskom računalu.

ESET Management agent prema standardnim postavkama sinkronizira se s ESMC serverom svake minute. Tu postavku možete promijeniti stvaranjem novog pravila za interval povezivanja ESET Management agenta.

Provjerite najnoviju datoteku dnevnika ESET Management agenta. Nalazi se ovdje:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

details_hoverNAPOMENA

Za aktivaciju potpunog vođenja dnevnika stvorite lažnu datoteku pod nazivom traceAll bez ekstenzije u istoj mapi u kojoj je datoteka trace.log, a zatim ponovno pokrenite servis ESET Management agenta. To će aktivirati potpuno vođenje dnevnika u datoteci trace.log.

last-error.html – protokol (tablica) koji prikazuje posljednju zabilježenu pogrešku dok je ESET Management agent radio.

software-install.log – tekstualni protokol posljednjeg zadatka daljinskog instaliranja koji je izvršio ESET Management agent.

status.html – tablica u kojoj je prikazano trenutačno stanje komunikacija (sinkronizacije) ESMC agenta s ESET Management serverom.

trace.log – detaljno izvješće svih aktivnosti ESET Management agenta, uključujući sve zabilježene pogreške.

Najuobičajeniji problemi koji mogu spriječiti povezivanje ESET Management agenta s ESMC serverom jesu sljedeći:

Vaša interna mreža nije ispravno konfigurirana. Provjerite može li računalo na koje je instaliran ESMC server komunicirati s klijentskim računalima na koja je instaliran ESET Management agent.

Vaš ESMC server nije konfiguriran za osluškivanje na portu 2222.

DNS ne radi ispravno ili je firewall blokirao portove – provjerite popis portova koje upotrebljava ESET Security Management Center ili pogledajte članak u bazi znanja pod naslovom Koje adrese i portovi moraju biti otvoreni u firewallu treće strane da bi program tvrtke ESET bio u potpunosti funkcionalan?.

Pogrešno generirani certifikat sadrži nevaljane ili ograničene funkcije koje se ne podudaraju s javnim ključem izdavatelja certifikata ESMC servera – stvorite novi certifikat ESET Management agenta da biste riješili taj problem.