Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET Security Management Center i potrebni su ESMC komponentama za komunikaciju s ESMC serverom. Da bi sve komponente mogle pravilno komunicirati, svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata. Više o certifikatima u usluzi ESMC potražite u članku u bazi znanja.

Možete stvoriti novi izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala na ESMC web konzoli. Slijedite upute iz ovog priručnika za sljedeće postupke:

Stvaranje novog izdavatelja certifikata

oUvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa u BASE64 formatu

Stvaranje novog certifikata ravnopravnog računala

oStvaranje certifikata

oIzvoz certifikata

oStvaranje APN certifikata

oOpoziv certifikata

oKorištenje certifikata

oPostavljanje novog certifikata ESMC servera

oPrilagođeni certifikati s programom ESET Security Management Center

oCertifikat koji istječe – prijava i zamjena

validation-status-icon-warning VAŽNO

macOS / OS X ne podržava certifikate s datumom isteka od 19. siječnja 2038. i kasnije. ESET Management agent koji radi na sustavu macOS / OS X neće se moći povezati s ESMC serverom.

details_hoverNAPOMENA

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene tijekom instalacije komponenata ESMC vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 2 dana prije stvaranja certifikata.

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene na ESMC web konzoli vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 1 dan prije stvaranja certifikata. Razlog za to jest da se obuhvate sva moguća vremenska odstupanja između pogođenih sustava.

Primjerice, izdavatelj certifikata i certifikat stvoreni 12. siječnja 2017. tijekom instalacije imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 10. siječnja 2017. od 00:00:00, a izdavatelj certifikata i certifikat stvoren 12. siječnja 2017. na ESMC web konzoli imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 11. siječnja 2017. od 00:00:00.