Mapiranje grupe u sigurnosnu grupu domena

Možete mapirati sigurnosnu grupu domena na ESMC server i dopustiti postojećim korisnicima (članovima tih sigurnosnih grupa domena) da postanu korisnici ESMC web konzole.

details_hoverNAPOMENA

Ova je funkcija dostupna samo za sustave sa servisom Active Directory. Ne može se upotrebljavati s LDAP-om.

Da biste pristupili Čarobnjaku za mapiranu sigurnosnu grupu domena, idite na Više > Korisnici > Mapirane sigurnosne grupe domena > Novo ili samo kliknite Novo kada je mapirana sigurnosna grupa domena odabrana na stablu.

admin_map_group_domain_security

Osnovno

Grupa domena

Unesite naziv grupe. Možete unijeti i opis grupe. Odaberite opciju Osnovna grupa. To je statička grupa u kojoj će se automatski nalaziti svi objekti koje stvore korisnici iz te grupe domena.

Tu će grupu domena definirati SID grupe (sigurnosni identifikator). Kliknite Odaberi da biste odabrali grupu s popisa, a zatim kliknite U redu za potvrdu. Vaš ESMC server mora biti pridružen na domeni, inače neće biti grupa na popisu. (Ako upotrebljavate virtualni uređaj, pogledajte povezano poglavlje.)

details_hoverNAPOMENA

Ako nastavite dobivati poruku o pogrešci nakon što kliknete Odaberi i dobro vam je postavljen AD, pozadinski proces možda je istekao. Možete ručno unijeti SID kako biste zaobišli problem.

 

Račun

Aktivirano – odaberite ovu opciju osim ako ne želite deaktivirati račun (ako se namjeravate koristiti njime kasnije).

Automatska odjava (min) – ovom opcijom definira se vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s web-konzole.

E-pošta za kontakt i Broj telefona mogu se definirati kao pomoć u identifikaciji grupe.

Skupovi dopuštenja

Dodijelite ovlasti (prava) korisnicima iz ove grupe. Može se dodijeliti jedan skup dopuštenja ili više njih. Možete upotrijebiti unaprijed definirane ovlasti:

Skup dopuštenja pregledavatelja (prava samo za čitanje za grupu „Sve”)

Skup dopuštenja administratora (pun pristup grupi „Sve”)

Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (minimalna prava pristupa potrebna za instalaciju potpomognutu serverom)

Prilagođeni skup dopuštenja

Svaki skup dopuštenja pruža dopuštenja samo za objekte koji se nalaze u opciji Statičke grupe odabranoj u skupu dopuštenja. Korisnik bez skupa dopuštenja neće se moći prijaviti na web-konzolu.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Svi unaprijed definirani skupovi dopuštenja imaju grupu Sve u odjeljku Statičke grupe. Pazite na to kada ga dodjeljujete korisniku. Korisnici će imati ta dopuštenja za sve objekte u sustavu ESMC.

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili grupu.

Korisnici će se pojaviti u kartici Korisnici domene nakon što se prvi put prijave.