Řešení rozhodnutí o klonování

Rozhodnutí se zobrazí v případě, kdy ESMC Server detekuje:

klonované zařízení,

změnu na hardware na zařízení, kde je nainstalován ESET Management Agent.

 
Při každém připojení stanice k ESMC Server se nový záznam vytvoří na základě otisku hardware. Tento otisk se nemění při přeinstalování stanice, proto je možné spojit nově připojenou stanici s již existujícím záznamem.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Zjištění otisku hardware není podporováno na:

Linux, macOS, Android, iOS

systémech spravovaných prostřednictvím ESET Virtual Agent (ESET Virtualization Security)

stanicích bez ESET Management Agenta ve verzi 7 a novější

Po kliknutí na rozhodnutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém máte na výběr následující možnosti pro vyřešení dané situace:

Tento počítač bude používán pro klonování dalších strojů

Spojit pokaždé s existujícím počítačem

Tuto možnost vyberte v případě, že:

Používáte počítač jako master a všechny nově zavedené stroje chcete spojit s již existujícím záznamem v ESMC.

Používáte počítač jako master ve VDI prostředí a očekáváte, že po jejich znovu zavedení se změní jejich otisk hardware.

Více informací

Vytvořit pokaždé nový počítač

Tuto možnost vyberte, pokud jste počítač použili jako master a chcete, aby ESMC automaticky rozpoznával klony tohoto počítače a vytvářel pro ně novou identitu. Nepoužívejte ve VDI prostředích.

Více informací

Vytvořit nový počítač pouze jednou

Tímto vytvoříte novou instanci pro klonovaný stroj.

Více informací

 

Nejedná se o klon, ale změnu hardware

Přijmout každou změnu hardware

Tímto trvale vypnete detekci hardware. Tuto možnost vyberte v případě, kdy došlo k reportování změn hardware, které se nestaly.

Tato akce je nevratná!

Přijmout tuto změnu hardware

Tuto možnost vyberte pro obnovení otisku hardware, pokud došlo ke změně hardware. Další změny hardware budou reportovány.

Kliknutím na tlačítko Vyřešit potvrdíte váš výběr.

 

 

question

Duplicitní záznamy (agenti)

Pokud došlo k odinstalování ESET Management Agenta, ale počítač nebyl z Web Console odstraněn, po opětovném nainstalování agenta se v ESMC vytvoří pro stejný počítač nový záznam. Rozeznáte je podle toho data připojení, u jednoho záznamu se aktualizuje čas, u druhého nikoli. Tuto situaci nevyřešíte prostřednictvím Rozhodnutí. Jedná se o výsledek nekorektního procesu odebrání. Situaci vyřešíte manuálně odstraněním původního záznamu. Mějte na paměti, že historie a související data s původním záznamem budou ztracena.

 

Oznámení na klonované počítače

Připravili jsme pro vás tři oznámení, které můžete použít pro upozornění na situace související s klonováním a změnu hardware. Tato oznámení si můžete podle potřeby přizpůsobit. Pro konfiguraci oznámení přejděte v hlavním menu Web Console do sekce wakeup_default Oznámení.

První připojení počítače – upozorní vás na nově připojené zařízení ve vybrané statické skupině (standardně je vybrána nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení). Tato možnost funguje pouze při použití ESET Management agenta.

Obnovení identity počítače – upozorní vás, pokud došlo ke změně identity počítače, počítač byl naklonován (z mastera nebo jiného zdroje).

Vytvořeno rozhodnutí o klonování počítače – upozorní vás, pokud došlo k výrazné změně hardware nebo zdroj klonování nebyl dříve označen jako master.