Představení

ESET Security Management Center (ESMC) je aplikace, která umožňuje spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby v síti. ESET Security Management Center se skládá z těchto komponent:

ESET Security Management Center Server – výkonná část, která zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanice (ESET Management Agenty). ESMC Server můžete nainstalovat na Windows, Linux nebo jej do virtuální prostředí nasadit jako virtuální appliance.

ESMC Web ConsoleESMC Web Console nahrazuje ESET Remote Administrator Console (ERAC), která se pro vzdálenou správu používala do verze 5. Jedná se o webové rozhraní, které poskytuje informace o zařízeních ve vaší síti, bezpečnostních incidentech a umožňuje instalaci i konfiguraci produktů ESET. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET Security Management Center spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

ESET Management Agent komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESMC Serverem. ESET Management Agenta musíte nainstalovat na každé zařízení, které chcete vzdáleně spravovat prostřednictvím ESMC Web Console. Instalaci můžete provést lokálně nebo vzdáleně. Díky agentovi jste schopni ze stanici získat mnohem větší množství dat, a protože si agent pamatuje veškeré politiky, odpovídající nastavení aplikuje v případě bezpečnostních incidentů okamžitě bez nutnosti přímé viditelnosti ESMC Serveru.

Rogue Detection Sensor – ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který vyhledává zařízení v síti a představuje pohodlný způsob pro přidání nových počítačů do ESET Security Management Center bez nutnosti jejich ručního zadávání.

Apache HTTP Proxy – je služba, kterou v kombinaci s ESET Security Management Center můžete použít:

ojako náhradu za tzv. mirroru a snížit prostřednictvím ní zátěž na konektivitu do internetu, kdy bude distribuovat aktualizací detekčních modulů a instalační balíčky,

opro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESMC Server.

Mobile Device Connector – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi ESET Security Management Center a mobilními zařízení s OS Android (a aplikací ESET Endpoint Security pro Android) případně operačním systémem iOS.

ESMC virtuální appliance připravený virtuální stroj založený na operačním systému CentOS 7 s ESET Security Management Center určený pro provoz ve virtuálním prostředí.

ESET Security Management Center Virtual Agent Host – komponenta ESET Security Management Center, která virtualizuje ESET Management Agenty chráněných virtuálních strojů ve VMware prostředí prostřednictvím produktu ESET Virtualization Security. Toto řešení podporuje vMotion a díky němu můžete s virtuálními stroji pracovat stejně, jako by na nich byl ESET Management Agent instalován. V ESMC Web Console máte k dispozici informace o stanicích, automaticky se budou řadit do dynamických skupin a můžete na nich spouštět klientské úlohy.

Mirror tool – představuje řešení pro sítě bez přístupu k internetu. Prostřednictvím tohoto nástroje vytvoříte lokální kopii aktualizačních serverů i online repozitáře s instalačními balíčky.

Migration Assistant – usnadní vám přechod z ERA 5 na novou generaci produktu (ESET Security Management Center 7). Tento nástroj dokáže převést data ERA 4.x / 5.x do intermediate databáze, kterou následně můžete importovat do ESMC.

Samostatný nástroj pro vzdálené nasazení – prostřednictvím tohoto nástroje můžete vzdáleně nasadit all-in-one instalační balíček (ESET Management Agenta + bezpečnostní produkt ESET) na zařízení ve vaší lokální síti.

ESET Business Account nový licenční portál, prostřednictvím kterého můžete spravovat všechny své licence. Pro více informací o aktivaci bezpečnostních produktů přejděte do kapitoly <%EBA%> v této příručce, případně se podívejte do uživatelské příručky k samotnému portálu. Pokud máte k dispozici pouze uživatelské jméno a heslo, na tomto portále si je můžete převést na licenční klíč.

ESET Enterprise Inspector – je komplexní EDR (Endpoint Detection and Response) systém, který nabízí následující funkce: detekce incidentů, správu incidentu a reakce na ně, sběr dat, indikaci na kompromitaci systémů, detekci anomálií, detekci chování a poručení firemní politiky.