Představení ESET Security Management Center

Vítejte v příručce k ESET Security Management Center (ESMC) 7.0. ESET Security Management Center je aplikace navržená pro správu bezpečnostních produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti. Prostřednictvím ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby v síti. ESMC se skládá z těchto komponent:

ESET Security Management Center Server – můžete jej nainstalovat na Windows, Linux nebo do virtuální prostředí nasadit jako virtuální appliance. Výkonná část, která zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanicemi (agenty), a uchovává data v databázi.

ESMC Web Console – nahrazuje ERA Console (ERAC), která se pro vzdálenou správu používala do verze 5. Jedná se o primární rozhraní pro správu počítačů ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím Web Console nespravujete. Jedná se o webové rozhraní k jehož používání vám postačí webový prohlížeč. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESMC spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

ESET Management Agent – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESMC Serverem. ESET Management Agenta je nutné nainstalovat na každé zařízení, které chcete vzdáleně spravovat prostřednictvím ESMC Web Console. Protože se agent nachází fyzicky na klientské stanici a pamatuje si vámi definované bezpečnostní scénáře (politiky, úlohy, …), v případě výskytu nové hrozby dochází k minimalizaci reakčního času. ESET Management Agenta můžete nasadit prostřednictvím ESMC Web Console, například na stanice načtené z Active Directory nebo objevené nástrojem RD Sensor. V dalších případech můžete ESET Management Agenta na stanici nainstalovat ručně.

Rogue Detection Sensor – ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který ve vaší síti objeví nespravované počítače, a informaci o nich odešle na ESMC Server. Představuje pohodlný způsob pro přidání nových počítačů do konzole bez nutnosti jejich ručního zadávání. RD Sensor si pamatuje počítače, které již objevil a neodesílá duplicitní informace.

Apache HTTP Proxy – je služba, kterou v kombinaci s ESET Security Management Center můžete použít:

oJako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a instalační balíčky.

oPro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESMC Server.

Mobile Device Connector – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi ESET Security Management Center a mobilními zařízení s OS Android (aplikací ESET Endpoint Security pro Android), případně operačním systémem iOS.

ESMC virtuální appliance – připravený virtuální stroj založený na operačním systému CentOS 7 s ESET Security Management Center určený pro provoz ve virtuálním prostředí.

ESET Security Management Center Virtual Agent Host – komponenta ESET Security Management Center, která virtualizuje agenty chráněných virtuálních strojů ve VMware prostředí prostřednictvím produktu ESET Virtualization Security. Toto řešení vám přináší do agent-less prostředí stejné možnosti automatizace, využití dynamických skupin a správy úloh jako v přídě fyzických stanic, na kterých je ESET Management Agent nainstalován. Zároveň v ESMC Web Console máte k dispozici informace o z těchto virtuálních stanic.

Mirror tool – představuje řešení pro sítě bez přístupu k internetu. Prostřednictvím tohoto nástroje vytvoříte lokální kopii aktualizačních serverů i online repozitáře s instalačními balíčky.

Migration Assistant – usnadní vám přechod z ERA 5 na novou generaci produktu (ESET Security Management Center 7). Tento nástroj dokáže převést data ERA 5.x do intermediate databáze, kterou následně můžete importovat do ESMC 7.

Prostřednictvím ESET Remote Deployment tool můžete nasadit all-in-one instalační balíček vytvořený v ESMC Web Console. Jedná se o pohodlný způsob, jak na stanice můžete vzdáleně nasadit ESET Management Agenta společně s bezpečnostním produktem ESET.

ESET Business Account –nový licenční portál, prostřednictvím kterého můžete spravovat všechny své licence. Pro více informací o aktivaci bezpečnostních produktů přejděte do kapitoly ESET Business Account v této příručce, případně se podívejte do uživatelské příručky k samotnému portálu. Pokud máte k dispozici pouze uživatelské jméno a heslo, na tomto portále si je můžete převést na licenční klíč.

ESET Enterprise Inspector – je komplexní EDR (Endpoint Detection and Response) systém, který nabízí následující funkce: detekce incidentů, správu incidentu a reakce na ně, sběr dat, indikaci na kompromitaci systémů, detekci anomálií, detekci chování a poručení firemní politiky.