Synchronizace statické skupiny

Serverová úloha pro synchronizaci statické skupiny prohledá síť (Active Directory, Open Directory, LDAP, lokální síť nebo WMware) a nalezené počítače umístí do statické skupiny. Nebudete je tak muset přidávat ručně. Pokud jste synchronizaci s Active Directory povolili již v průběhu instalace ESMC serveru, počítače se automaticky včetně správného zařazení do organizačních jednotek přidají do nejnadřazenější skupiny Všechny zařízení. Pro synchronizaci linuxových počítačů připojených do Active Directory přejděte do této kapitoly.

K dispozici jsou tři režimy synchronizace:

Active Directory/Open Directory/LDAP – zadejte informace pro připojení k serveru (název serveru, přihlašovací jméno a heslo). Pro více informací přejděte do této kapitoly.

Síť MS Windows – zadejte název pracovní skupiny a přihlašovací údaje. Pro více informací přejděte do této kapitoly.

VMware – zadejte informace pro připojení k VMWare vCenter Serveru (název nebo IP adresu serveru a přihlašovací údaje). Pro více informací přejděte do této kapitoly.