Změna certifikátu ESMC serveru

Certifikát, který používá ESMC Server se vytvoří, stejně jako další certifikáty, v průběhu instalace serveru. Komunikace jednotlivých komponent ESMC infrastruktury je ověřována prostřednictvím těchto certifikátů. V případě potřeby můžete kdykoli změnit certifikát, která ESMC Server používá. Vygenerovat si můžete nový certifikát vydaný vestavěnou certifikační autoritou nebo použít vlastní certifikát. Certifikát ESMC serveru je vyžadován pro navázání TLS spojení a autentifikaci. Toto opatření má za následek, že se ESET Management Agent připojí výhradně k legitimnímu serveru. Pro změnu certifikátu postupujte podle následujících kroků:

1.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení serveru a v části Připojení vyberte možnost Změnit certifikát.

server_settings

2.K dispozici máte dva způsoby výběru certifikátu:

ESMC certifikát – klikněte na Otevřít seznam certifikátů a vyberte certifikát, který chcete použít.

Vlastní certifikát – pomocí této možnosti můžete vybrat certifikát ze souboru. Tato možnost je užitečná při migraci ze starého serveru, kdy vyberete certifikát exportovaný ze starého ESMC Serveru.

server_settings_custom_certf

3.Vyberte možnost Vlastní certifikát, dále prostřednictvím průzkumníka najděte certifikát ESMC Serveru (.pfx soubor), který jste si exportovali z původního serveru, a klikněte na tlačítko OK.

4.Restartujte službu ESMC Server. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.