Nasazení ESET Agenta

Vzdálené nasazení ESET Management Agenta z webové konzole provedete prostřednictvím serverové úlohy. Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním menu do sekce Další > Serverové úlohy. Jako typ úlohy vyberte Nasazení ESET Agenta a klikněte na tlačítko Nová….

details_hoverPoznámka

Serverová úloha pro nasazení ESET agenta provádí instalaci ESET Management Agenta na cílové stanice sekvenčně (jednu stanici po druhé). Při spuštění úlohy na velké množství počítačů může její dokončení trvat velmi dlouho. V takovém případě doporučujeme využít ESET Remote Deployment Tool. Tento nástroj spustí instalaci ESET Management Agenta na všech cílových počítačích současně (paralelně) a zároveň šetří síťový provoz, protože používá lokálně uložený instalační balíček a nestahuje jej z online repozitáře.

.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Nasazení prostřednictvím SSH není podporováno, pokud ESMC Server běží na na Windows Server 2003. Z tohoto důvodu úloha pro nasazení ESET Management Agenta na Windows Server 2003 selže.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

 

Možnosti nasazení agenta

Automaticky vybrat správného agenta – pokud máte v síti klienty s rozdílnými operačními systémy (Windows, Linux, macOS), vybráním této možnosti dojde před samotnou instalací k detekci operačního systému a následně se pro instalaci vybere správný balíček ESET Management Agenta.

Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.

details_hoverPoznámka

Pokud byly cílové počítače přidány do ESMC prostřednictvím serverové úlohy na synchronizaci statické skupiny, ujistěte se, že jsou načteny jejich plně kvalifikovaná doménová jména (FQDN). Na uvedené adresy reprezentované názvy je v průběhu úlohy prováděno vzdálené nasazení. Pokud název stanice není správný, nasazení agenta selže. Pro korektní nasazení agenta použijte při synchronizaci dNSHostName jako Atribut názvu počítače.

Název serveru (volitelně) – v případě potřeby zadejte název serveru, tak jak jej vidí klient.

 

Přístupové údaje k cílovému počítači

Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro vzdálenou instalaci (ideálně doménový nebo lokální administrátor).

 

Konfigurace certifikátu

Klientský certifikát:

ESMC certifikát – jedná se o bezpečnostní certifikát a certifikační autoritu, která se použijte v průběhu instalace Agenta. Vybrat můžete výchozí certifikát a certifikační autoritu nebo použít vlastní certifikáty.

Vlastní certifikát – pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty, vyberte tuto možnost a nahrajte do konzole certifikát pro agenta. Pro více informací přejděte do kapitoly Certifikáty.

Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ESMC Serveru (v průběhu vytváření certifikační autority), případně při vytváření vlastního certifikátu.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

details_hoverPoznámka

ESMC Server dokáže automaticky rozpoznat cílový operační systém a podle toho vybrat správný instalační balíček ESET Management Agenta. Pokud chcete balíček vybrat ručně, deaktivujte možnost Automaticky vybrat správného agenta a následně si z repozitáře vyberte balíček, který chcete použít.

Při nasazování na stanici s linuxem nebo macOS se ujistěte, že na stanici běží SSH daemon na portu 22 a firewall neblokuje spojení. Pro vytvoření výjimky ve firewallu můžete použít níže uvedený příkaz, kde pouze nahraďte IP adresu odpovídající IP adresou ESMC Serveru:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Při instalaci na linux definujte uživatele, který může používat příkaz sudo nebo uživatele root. Při použití uživatele root ověřte, zda se může přihlásit ke službě ssh.

Při opětovném nasazení agenta nikdy aktuálního neodebírejte. Místo toho spusťte na existujícího agenta znovu úlohu pro jeho nasazení.  Pokud byste agenta odebrali, mohlo by před novým nasazením dojít ke spuštění starší úlohy.

Ostatní nastavení

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.