Instalace prostřednictvím příkazového řádku

Níže uvedená nastavení je možné použít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů. Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec se podívejte do dokumentace Windows Installeru.

Podporované parametry

APPDIR="<path>"

ocesta – platná cesta ke složce

oSložka, do které se aplikace nainstaluje.

oPříklad: ees_nt64_ENU.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR="<path>"

ocesta – platná cesta ke složce

oSložka, do které se nainstalují datové soubory aplikace.

MODULEDIR="<path>"

ocesta – platná cesta ke složce

oSložka, do které se nainstalují moduly aplikace.

ADDEXCLUDE="<list>"

oČárkou oddělený seznam ADDEXCLUDE funkcí, které nechce instalovat. Nahrazuje parametr REMOVE ze starších verzí.

oPo vybrání funkce, kterou nechcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich podfunkcí) a související neviditelné funkce.

oPříklad: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

details_hoverPoznámka:

Parametr ADDEXCLUDE nemůžete použít společně s parametrem ADDLOCAL.

ADDLOCAL=<list>

oKomponenty k instalaci – seznam nepovinných funkcí, které se lokálně nainstalují.

oPříklad použití v ESET .msi balíčku: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

oPro více informací o vlastnosti ADDLOCAL přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

Pravidla

ADDLOCAL seznam všech komponent, které chcete instalovat, musí být oddělen čárkou.

Po vybrání funkce, kterou chcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich podfunkcí) a související neviditelné funkce.

Pro správné použití si prohlédněte sekci Další pravidla, kterou naleznete níže.

Vyžadováno

Povinná – tato komponenta musí být vždy nainstalována

Volitelná – instalaci těchto komponent můžete zrušit

Neviditelná – povinná součást pro nadřazené komponenty

Rozcestník – součást, který nemá vliv na produkt, pouze seskupuje více komponent

Níže uvádíme seznam komponent produktu ESET Endpoint:

Strom funkcí

Název komponenty

Vyžadováno

Počítač

Computer

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware

Antivirus

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Rezidentní ochrana souborového systému

RealtimeProtection

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Kontrola počítače

Scan

Povinná

Počítač / Antivirus a antispyware > Ochrana dokumentů

Document protection

Volitelná

Počítač / Správa zařízení

DeviceControl

Volitelná

Síť

Network

Rozcestník

Síť / Personální firewall

Firewall

Volitelná

Web a mail

WebAndEmail

Rozcestník

Web a mail / Filtrování protokolů

ProtocolFiltering

Neviditelná

Web a mail / Ochrana přístupu na web

WebAccessProtection

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů

EmailClientProtection

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Poštovní doplněk

MailPlugins

Neviditelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Antispamová ochrana

Antispam

Volitelná

Web a mail  / Filtrování obsahu webu

WebControl

Volitelná

Aktualizační mirror

UpdateMirror

Volitelná

Podpora Microsoft NAP

MicrosoftNAP

Volitelná

Další pravidla

Pokud se rozhodnete pro jakoukoli součást WebAndEmail, je nutné specifikovat také neviditelnou položku ProtocolFiltering.

Pokud se rozhodnete pro součást EmailClientProtection, je nutné specifikovat také neviditelnou položku MailPlugins.

Příklady:

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,WebAccessProtection,ProtocolFiltering

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,EmailClientProtection,Antispam,MailPlugins

Seznam CFG_ parametrů:

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto

Detekce potenciálně nechtěných aplikací (PUA)

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto

Technologie LiveGrid®

 

CFG_EPFW_MODE=

0 - Automatický
1 - Interaktivní
2 - Administrátorský
3 - Učící

Režim firewallu

CFG_PROXY_ENABLED=

0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto

Nastavení proxy

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy serveru

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Port proxy serveru

CFG_PROXY_USERNAME=

<uživatel>

Uživatelské jméno pro autentifikaci

CFG_PROXY_PASSWORD=

<heslo>

Heslo pro autentifikaci