Offline licence

Pro aktivaci ESMC a spravovaných bezpečnostních produktů ESET můžete používat offline licenční soubor vygenerovaný na portále ESET Business Account. Mějte na paměti, že každý offline licenční soubor je vygenerován pro konkrétní produkt, například ESET Endpoint Security. Offline soubor byste měli používat výhradně pro aktivaci klientů, kteří nemají přístup k licenčním serverům ESET. Tento soubor nepoužívejte v případě, kdy je klient připojen k internetu prostřednictvím proxy, která omezuje jeho přístup k ESET službám. Pro předplacené licence není možné vytvářet offline licenční soubory.

Pro nahrazení existujícího offline souboru:

1.Starý licenční soubor smažte z ESMC i ESET Business Account.

2.V ESET Business Account si vytvořte nový offline soubor.

3.Importujte nový soubor do ESMC.

4.Přeaktivujte klienty novou licencí.

 

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Offline licenční soubor

Pro vytvoření offline souboru a jeho import:

1.Zkopírujte si z ESMC token licenčního souboru.
 

active_add_offline_license

2.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account, ve kterém máte přidány své licence.

3.Klikněte na licenci, kterou chcete exportovat, a z kontextového menu vyberte možnost Vytvořit offline licenční soubory.

4.Vyberte produkt, pro nějž chcete licenci vytvořit, zadejte název souboru a počet jednotek (představující počet klientů pro daný soubor).

5.Zaškrtněte možnost Povolit správu prostřednictvím ESET konzole pro vzdálenou správu a vložte zkopírovaný token licenčního souboru z ESMC do pole Token ESET konzole pro vzdálenou správu.

create_offline_license_file

6.Klikněte na tlačítko Generovat.

 

Pro stažení souboru:

1.Klikněte na licence a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

2.Přejděte na záložku Offline licenční soubory.

3.Klikněte na vámi vytvořený offline soubor a vyberte možnost Stáhnout.

Vraťte se zpět do ESMC, kde v sekci Správa licence klikněte na tlačítko Procházet, najděte stažený soubor z portálu EBA, klikněte na tlačítko Nahrát a následně akci dokončete kliknutím na Přidat licence.

active_add_lic_token

Podle ikon snadno poznáte, jakým způsobem jste danou licenci do ESMC nahráli: icon_license_owner – prostřednictvím licenčního klíče, icon_offline_license Pomocí offline licenčního souboru nebo mn_icn_user_normal Účtem na portále EBA

list_license_type

Licence můžete distribuovat klientským stanicím s nainstalovaným programem ESET prostřednictvím ESMC dvěma způsoby:

Pomocí úlohy instalace aplikace

Pomocí úlohy aktivace produktu