Detaily skupiny

Po vybrání možnosti details_defaultZobrazit detaily v kontextovém menu skupiny se zobrazí dialogové okno s následujícími informacemi:

details_default Detaily

V této části můžete kliknutím na ikonu edit_default změnit název skupiny, případně Přidat popis. Dále zde máte k dispozici informace o tom, jaká je nadřazená skupina a jaké má daná skupina potomky. V případě, že jste vybrali dynamickou skupinu, je zde uveden operátor a podmínka, na základě které je přítomnost zařízení vyhodnocována.

play_default Úlohy

V této části máte přehled o klientských úlohách přiřazených dané skupině.

gear_icon Politiky

V této části máte přehled o politikách přiřazených dané skupině.

details_hoverPoznámka:

Mějte na paměti, že v detailech skupiny uvidíte pouze politiky a úlohy přiřazené dané skupině. V tomto pohledu neuvidíte úlohy a politiky přiřazené jednotlivým počítačům.

icon_threats Upozornění

V této části máte přehled o upozorněních ze všech zařízeních, které jsou členy dané skupiny.