Otevření ESMC Web Console

ESET Security Management Center Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ESMC Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webovou konzoli ESMC si zobrazíte na jakémkoli zařízení s internetovým prohlížečem.

ESMC Web Console můžete zobrazit několika způsoby:

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ESMC Web Console) zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://localhost/era/

Z jakéhokoli místa s přístupem k serveru, na kterém běží ESMC Web Console, zadejte do internetového prohlížeče následující adresu:
https://nazev_nebo_ip_adresa_serveru/era/
kde "nazev_vaseho_serveru" nahraďte platným názvem serveru nebo IP adresou.

Pro přihlášení k ESMC Virtual appliance použijte následující adresu:
https://[IP_adresa]:8443/
kde "[IP adresa]" nahraďte IP adresou ESMC virtuálního stroje. Pokud si IP nepamatujete, podívejte se do kroku 9 v kapitole Virtual appliance.

Na lokálním serveru (počítač, na kterém běží ESMC Web Console) klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Security Management Center > ESET Security Management Center Web Console. Následně se ve výchozím internetovém prohlížeči zobrazí ESMC Web Console. Tento krok neplatí pro ESMC Virtual appliance.

Pokud na webovém serveru běží ESMC Web Console, zobrazí se po zadání správné adresy následující obrazovka:

fs_login_screen

details_hoverPoznámka:

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.