Vytvoření all-in-one instalačního balíčku agenta

Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním spuštěním, ale nabízí ve srovnání s ním podrobnější možnosti konfigurace. Do balíčku můžete vložit politiku, kterou nakonfigurujete ESET Management agenta i bezpečnostní produkt, licenci pro aktivaci produktu, definovat údaje při připojení k ESMC Serveru (název serveru a port) a rovnou vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete nainstalované zařízení zařadit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro operační systémy Microsoft Windows.

V hlavním menu ESMC Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. Dále klikněte na možnost Vytvořit instalační balíček v sekci Vytvořit all-in-one instalační balíček (pouze pro Windows). Následně se zobrazí dialogové okno pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.

Vytvoření balíčku

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Bezpečnostní produkt + agent – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET a zároveň chcete najednou na nainstalovat také agenta.

Produkt – po kliknutí vyberte ESET produkt a verzi. Pokud vyberte produkt ve verzi 6.3 a starší, nedojde k automatické aktivaci a budete muset produkt aktivovat později. Produkty ve verzi 6.4 a novější se automaticky aktivují přiloženou licencí.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

details_hoverPoznámka:

Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.

Jazyk – z rozbalovacího menu vyberte jazyk, ve kterém chcete nainstalovat bezpečnostní produkt ESET.

Licence (volitelné) – licenci můžete přidat jedním ze způsobů popsaných v kapitole Správa licence. Pokud již máte licenci nahrané, prostřednictvím správce si vyberte licenci, kterou chcete aktivovat bezpečnostní produkt po dokončení instalace. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez ní, a produkt aktivovat později.

 

Pouze agent – v balíčku bude pouze ESET Management. Tuto možnost vyberte v případě, kdy na bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.

Certifikát

Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci daného ESET Management Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v samostatné kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole prázdné.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že z instalačního .exe balíčku je možné heslo k certifikátu extrahovat.

Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit instalační balíček:

1.V případě potřeby si změňte název a popis instalačního balíčku.

2.Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pro vytvoření nové nadřazené statické skupiny klikněte na tlačítko Nová statická skupina a použijte zobrazeného průvodce. Vámi nově vytvořená skupina se následně vybere automaticky.

3.Aktivovat AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran. Pokud jej chcete použít, vyberte tuto možnost.

4.Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou, než výchozí konfiguraci.

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ESET Management Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ESET Management Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu není žádná, která by vám vyhovovala, vytvořte si novou politiku nebo upravte některou ze stávajících. Při příštím spuštění tohoto průvodce se vámi vytvořená politika zobrazí v seznamu.

5.V případě potřeby můžete zadat název ESMC serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změn.

6.Klikněte na tlačítko Dokončit. Následně se vygenerují odkazy pro stažení 32-bitového a 64-bitového instalačního balíčku. Kliknutím na požadovaný balíček zahájí server jeho stahování. Po dokončení procesu budete vyzváni k vybrání místa, do kterého chcete instalační balíček (například ESMC _Installer_x86_cs_CZ.exe nebo ESMC_Installer_x64_cs_CZ.exe) uložit. Klikněte na tlačítko Uložit soubor.

7.Stažený all-in-one instalační balíček spusťte na klientské stanici. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací all-in-one balíčku.