Nasazení

Po dokončení instalace ESET Security Management Center je nutné nasadit ESET Management Agenta na počítače ve vaší síti, které chcete vzdáleně spravovat. V této kapitole máme popsány všechny dostupné možnosti, jak můžete ESET Management Agenta nasadit. ESET Management Agent představuje důležitou součást infrastruktury. Zajišťuje komunikaci s bezpečnostním produktem ESET nainstalovaným na stanici.

Po dokončení instalace ESET Security Management Center a provedení prvotní konfiguraceESET Security Management Center postupujte následovně:

1.Přidejte počítače do ESMC. To je nezbytné k tomu, abyste na ně mohli nasadit ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET.

2.Nasaďte agentalokálně nebo vzdáleně.

3.Vytvořte politiku s požadovaným nastavením, které chcete aplikovat. Toto nastavení automaticky na stanici vynutí ESET Management Agent. Více informací v kapitole v kroku 4.

4.Nainstalujte na stanici bezpečnostní produktu ESET – využijte k tomu klientskou úlohu na instalaci aplikace.

 

Pokud se nasazení ESET Management Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro odstranění problému přejděte do následujících kapitol:

Řešení problémů – Nasazení ESET Agenta

Řešení problémů – ESET Management Agent se nepřipojuje

Vzorové Nasazení ESET Agenta