Vytvoření politiky pro změnu intervalu připojení ESET Management Agenta k serveru

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ESET Management Agenta a upravit jeho interval připojení k ESMC Serveru. Interval si můžete změnit (snížit) při testování produktu, a následně po hromadném nasazením zvednout na doporučenou hodnotu.

Vytvořte novou statickou skupinu. V hlavním menu klikněte na Politiky. V dolní části okna klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Nová….

admin_policies_new_wizard

Obecné

Nejprve zadejte Název nové politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent.

admin_policies_wizard2

icon_sectionPřipojení

Pomocí příznaku můžete ovlivnit, jak se má dané nastavení zpracovat. Klikněte na možnost Změnit interval.

admin_policies_wizard4

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval (výchozí hodnota je 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.

admin_policies_wizard3

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření politiky dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.