Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

Ve velkých sítích doporučujeme pro Nasazení ESET Agenta využít doménovou politiku (GPO) nebo nástroje určené pro hromadné nasazení aplikací, například SSCM, Symantec Altiris, Puppet. V tomto případě je to mnohem efektivnější, než instalovat ESET Management Agenta lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím serverové úlohy.

Pro získání instalačního balíčku a vytvoření modifikace postupujte podle následujících kroků:

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček ESET Management Agenta.

2.V hlavním menu ESMC Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení.

3.V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Využít pro nasazení GPO nebo SCCM a klikněte na tlačítko Vytvořit skript.

Certifikát

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu.

Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát. Pokud chcete pro komunikaci daného ESET Management Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v této kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. V opačném případě ponechte pole prázdné.

Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit parametry instalace:

Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pokud skupinu nevyberete, automaticky se umístí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, případně se spáruje se záznamem načteným z Active Directory.

Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou než výchozí konfiguraci:

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ESET Management Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ESET Management Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu.

V případě potřeby můžete zadat název serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změny.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. V závislosti na konfiguraci prohlížeče se automaticky stáhne konfigurační soubor install_config.ini, případně si vyberte místo, kam jej chcete uložit.

Pokud chcete aby se ESET Management Agent připojoval k ESMC Serveru prostřednictvím Proxy, která bude komunikaci přesměrovávat, do konfiguračního souboru install_config.ini přidejte následující řádky:

P_USE_PROXY=1

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

P_PROXY_HTTP_PORT=

P_PROXY_HTTP_USERNAME=

P_PROXY_HTTP_PASSWORD=

Dále postupuje podle toto, zda chcete:

1.nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím (GPO)

2.nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím SCCM