Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

Agenta můžete nasadit lokálně, vzdáleně, nebo využít doménovou politiku (GPO) či nástroje určené pro hromadné nasazení aplikací – například SSCM, Symantec Altiris či Puppet.

Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM postupujte podle následujících kroků:

Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček ESET Management Agenta.

V hlavním menu Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Využít pro nasazení GPO nebo SCCM a klikněte na tlačítko Vytvořit skript.

Certifikát

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci daného ESMC Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v samostatné kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole prázdné.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit parametry instalace ESET Management Agenta:

Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pro vybrání již existující nadřazené statické skupiny klikněte na tlačítko Vybrat. Pro vytvoření nové nadřazené statické skupiny klikněte na tlačítko Nová statická skupina a použijte zobrazeného průvodce. Vámi nově vytvořená skupina se následně vybere automaticky.

Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou, než výchozí konfiguraci.

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ESET Management Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ESET Management Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku a tohoto průvodce spusťte znovu.

V případě potřeby můžete zadat název ESMC serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změny.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. V závislosti na konfiguraci prohlížeče se automaticky stáhne konfigurační soubor install_config.ini, případně si vyberte místo, kam jej chcete uložit.

Pokud chcete aby se ESET Management Agent připojoval k ESMC prostřednictvím Proxy, která bude komunikaci přesměrovávat, do konfiguračního souboru install_config.ini přidejte následující řádky:

P_USE_PROXY=1

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

P_PROXY_HTTP_PORT=

P_PROXY_HTTP_USERNAME=

P_PROXY_HTTP_PASSWORD=

Dále postupuje podle toto, zda chcete:

1.nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím GPO (Group Policy Object)

2.nasadit ESET Management Agent prostřednictvím SCCM (Software Center Configuration Manager)