ESET Push Notification Service

Prostřednictvím ESET Push Notification Service (EPNS) může ESMC Server probudit ESET Management agenty ve verzi 7. Při každém zaslání žádosti o probuzení se požadavek zasílá prostřednictvím EPNS a také jako Wake on LAN, kdy adresy multicastu pro Wake on LAN můžete definovat v Nastavení serveru.

Detaily spojení

Pro fungování žádosti o probuzení prostřednictvím EPNS musí být ESET Management Agent i ESMC Server schopen komunikovat s EPNS serverem.

 

Detaily spojení


Zabezpečení

SSL

Protokol

MQTT (machine-to-machine connectivity protocol)

Port

8883

Adresa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

HTTP proxy neumožňuje přeposílání MQTT protokolu. Agenti používající proxy nejsou schopni příjmu žádostí o probuzení prostřednictvím EPNS.

 

Kompatibilita s ERA 6.x

ERA používá při odeslání žádosti o probuzení UDP spojení.

ERA 6.x agenti přijímají pouze UDP žádosti o probuzení.

ESET Management agenti přijímají žádosti pouze prostřednictvím EPNS.
 

Z tohoto důvodu nejsou ERA 6.x agenti kompatibilní s ESET Security Management Center serverem ve verzi 7.

Řešení problémů

Ujistěte se, že ve firewallu máte povolenou komunikaci na EPNS server, viz detaily komunikace v tabulce výše.

Ujistěte se, že agenti i server mají přímou viditelnost na EPNS server.