ESET Push Notification Service

Prostřednictvím ESET Push Notification Service (EPNS) může ESMC Server probudit ESET Management agenty ve verzi 7. Žádost o probuzení může inicializovat uživatel Web Console s potřebným oprávněním. Při každé žádosti o probuzení se zasílá zároveň Wake On Lan. Adresy multicastu pro Wake on LAN můžete definovat v Nastavení serveru. Tento typ řešení, kdy je žádost o probuzení zpracovávána třetí stranou mimo lokální síť uživatele je univerzální a jedná o standard pro cloudové služby.

Stanice s Windows XP se nedokáží připojit k EPNS a nemohou přijímat žádosti o probuzení.

Detaily spojení

Lokální síť je nutné nastavit tak, aby nedocházelo k blokování komunikace s EPNS servery. To znamená, že ESET Management Agent i ESMC Server musí být schopen komunikovat s EPNS serverem. Nedostupnost EPNS nemá vliv na fungování Wake on LAN.

 

Detaily spojení

Zabezpečení

SSL

Protokol

MQTT (machine-to-machine connectivity protocol)

Port

primární: 8883

failover: 443

Adresa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

HTTP proxy neumožňuje přeposílání MQTT protokolu.

 

Kompatibilita s ERA 6.x

ERA používá při odeslání žádosti o probuzení UDP spojení.

ERA 6.x agenti přijímají pouze UDP žádosti o probuzení.

ESET Management agenti přijímají žádosti pouze prostřednictvím EPNS.
 

Z tohoto důvodu nejsou ERA 6.x agenti kompatibilní s ESET Security Management Center serverem ve verzi 7.

Řešení problémů

Ujistěte se, že ve firewallu máte povolenou komunikaci na EPNS server, viz detaily komunikace v tabulce výše.

Ujistěte se, že agenti i server mají přímou viditelnost na EPNS server.