Šablony dynamických skupin

Počítač se stane automaticky členem dynamické skupiny ve chvíli, kdy jeho stav bude vyhovovat podmínce definované v šabloně dynamické skupiny. ESET Management Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí. Více informací naleznete v níže uvedených kapitolách:

details_hoverPoznámka

Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé oprávnění přístup k těmto objektům.

Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří. Více informací naleznete v příkladu.

Vytvoření šablony dynamické skupiny

Pravidla pro vytváření šablony dynamické skupiny

Vzorové příklady šablon dynamických skupin

 

Správa šablon dynamických skupin

Šablony můžete spravovat v sekci Další > Šablony dynamických skupin. V kontextovém menu jsou dostupné tyto možnosti:

Nová šablona

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině novou šablonu přehledu.

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily o vybrané šabloně.

edit_default Změnit

Kliknutím upravíte vybranou šablonu. Možnost Uložit jako vyberte v případě, kdy chcete existující šablonu ponechat a vytvořit si na jejím základě novou. Následně budete vyzváni k zadání názvu nově vytvářené šablony.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím novou šablonu dynamické skupiny na základě existující. Při jejím vytváření bude vyžadováno zadání názvu nově vytvářené šablony. Kopie se vytvoří ve vaší domovské skupině.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte šablonu přehledu.

move_default Přístup skupiny

Kliknutím přesunete šablonu do jiné statické skupiny. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.