Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ESMC Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

Práce s nástěnkou

Přidat – kliknutím na ikonu add_new_default v záhlaví tohoto okna vytvoříte novou záložku. Zadejte název nástěnky a akci dokončete kliknutím na Přidat nástěnku. Tím se vám vytvoří prázdná nástěnka, na kterou si můžete přidat přehledy.

Přesunout – klikněte vlevo vedle názvu nástěnky a pomocí technicky drag & drop ji přesunout na požadované místo.

Přizpůsobit – každou nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice.

Kliknutím na ozubené kolečko gear_icon vpravo od názvu nástěnky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné následující akce:

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data generovaného přehledu.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte nástěnku.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím můžete změnit název nástěnky.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoří kopii nástěnky ve své domovské složce.

Změnit rozložení

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

details_hoverPoznámka

Následující předdefinované nástěnky není možné modifikovat: Přehled a Přehled incidentů.

Ve výchozím stavu je nástěnka rozdělena do následujících částí:

Přehled

Nástěnka Přehled je výchozí a zobrazí při prvním přihlášení do ESET Security Management Center. Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.

Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.

Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení do ECA.

Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.

Stav verze produktu – zobrazuje podle platformy poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi bezpečnostních produktů.

Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ESMC, ale zatím na nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ESMC nezná a detekoval je nástroj ESET Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.

RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z portálu servis.eset.cz).Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání, případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.

Přehled incidentů

Na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených hrozbách za posledních 7 dní seskupené podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí.

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Security Management Center Server

Zobrazuje informace o ESET Security Management Center – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze) – klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Zachycené hrozby

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

Síťové hrozby

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace

Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

 

Dostupné akce pro přehledy na nástěnce

expand_normal Změnit velikost

Kliknutím zobrazíte přehled v režimu celé obrazovky.

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data.

change_default Změnit…

Kliknutím změníte šablonu přehledu.

edit_default Změnit šablonu přehledu

Kliknutím upravíte parametry šablony přehledu.

scheduled Nastavit interval aktualizace

Kliknutím upravíte automatický interval pro aktualizaci zobrazených dat.

schedule_default Naplánovat

Kliknutím naplánujete pravidelné generování přehledu a jeho zasílání na e-mail.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte přehled z nástěnky.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím přejmenujete zobrazený přehled.

Tato buňka

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

Oprávnění

Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. Pro zobrazení dat na nástěnce a změnu zobrazených přehledů musí mít uživatel potřebná oprávnění. Na nástěnku si uživatel může přidat pouze přehledy, které jsou umístěny ve skupiny, do níž má přístup. V případě, že uživatel nemá přiřazeno oprávnění pro čtení Přehledů a nástěnky, neuvidí žádná data. Standardně se všechna data zobrazí pouze předdefinovanému uživateli Administrator.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.

Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících přehledů.

Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.