Počítače

Všechna zařízení přidaná do ESET Security Management Center naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů zařazených v dané skupině.

Nespravovaná zařízení (stanice bez ESET Management Agenta) mají symbol prázdného kolečka icon_unmanaged . Stav bezpečnostního produktu reportovaný do ESMC se může lišit od toho, co se uživateli zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany. Vybrané stavy (například dostupnost aktualizací OS nebo vypnutý systémový firewall) totiž reportuje samostatně agent a dále záleží na konfiguraci bezpečnostního produktu. Pokud se vám stanice automaticky zařadila do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, můžete si ji například prostřednictvím technicky drag & drop přesunout do skupiny jiné.

Počítače, skupiny a akce

Prostřednictvím kontextového menu (pod ikonou ozubeného kolečka gear_icon) můžete vytvořit nové statické nebo dynamické skupiny, spustit nad skupinou úlohu nebo provést další relevantní akce.

Po kliknutí na tlačítko Přidat nové se zobrazí následující možnosti:

icon_computer Počítače – vybráním přidáte počítače do dané statické skupiny.

mobile_default Mobilní zařízení – vybráním přidáte mobilní zařízení do dané statické skupiny.

update_default Synchronizovat s adresářovým serverem – vybráním vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny.

Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést. Najednou můžete vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Akce. Seznam dostupných akcí se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech naleznete v této kapitole. Kliknutím na číslo ve sloupci Upozornění budete přesměrování do odpovídající sekce v detailech počítače.

Filtrování

Zařízení můžete filtrovat mnoha způsoby:

Standardní filtr: Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Zařízení můžete filtrovat podle stavu: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning oranžová – Upozornění, icon_success zelená – Oznámení a icon_unmanaged šedá – Nespravovaná zařízení. Ikona představuje aktuální stav spravovaného klienta. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním validation-status-icon-warning ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním validation-status-icon-warning a chybami validation-status-icon-error nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.

Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle nainstalovaných produktů.

oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení.

oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt ESET.

oESET Security Management Center (jednotlivé komponenty jako ESET Management Agent, ESET RD Sensor, ...).

oOstatní (Shared Local Cache, Virtual Appliance, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server).

Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě vybrané skupiny.

Předvolby filtru

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Klikněte na tlačítko Přidat filtr a přizpůsobte si zobrazení dat svým potřebám. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů. Při ukládání můžete zaškrtnout možnost Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování. Tím se uloží také aktuální nastavení zobrazení dat.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

details_hoverPoznámka:

Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ESMC infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny.