Počítače

Všechna zařízení přidaná do ESET Security Management Center naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Každé zařízení členem právě jedné statické skupiny. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů zařazených v dané skupině.

Nespravovaná zařízení (stanice bez ESET Management Agenta) mají symbol prázdného kolečka. Zpravidla se nacházejí ve skupině Ztráty a nálezy. Stav bezpečnostního produktu reportovaný do ESMC se může lišit od toho, co se uživateli zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany. Vybrané stavy (například dostupnost aktualizací OS nebo vypnutý systémový firewall) totiž reportuje samostatně agent a dále záleží na konfiguraci bezpečnostního produktu. Pokud se vám stanice automaticky zařadila do výchozí skupiny Ztráty a nálezy, můžete si ji například prostřednictvím technicky drag & drop přesunout do skupiny jiné.

Počítače, skupiny a akce

Prostřednictvím kontextového menu (pod ikonou ozubeného kolečka gear_icon) můžete vytvořit nové statické nebo dynamické skupiny, spustit nad skupinou úlohu nebo provést další relevantní akce.

Po kliknutí na tlačítko Přidat nové se zobrazí následující možnosti:

icon_computer Počítače – vybráním přidáte počítače do dané statické skupiny.

mobile_default Mobilní zařízení – vybráním přidáte mobilní zařízení do dané statické skupiny.

update_default Synchronizovat s adresářovým serverem – vybráním vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny.

Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést. Najednou můžete vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Akce. Seznam dostupných akcí se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech naleznete v této kapitole. Kliknutím na číslo ve sloupci Upozornění budete přesměrování do odpovídající sekce v detailech počítače.

Filtrování

Zařízení můžete filtrovat mnoha způsoby:

Standardní filtr:Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Zařízení můžete filtrovat podle stavu: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning oranžová – Upozornění, icon_success zelená – Oznámení a icon_unmanaged šedá – Nespravovaná zařízení. Ikona představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním validation-status-icon-warning ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním validation-status-icon-warning a chybami validation-status-icon-error nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.

Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle nainstalovaných produktů.

oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení. Kombinací výše uvedených možností pro filtrování můžete vhodně omezit množství zobrazených dat.

oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt ESET.

oESET Security Management Center – jednotlivé komponenty jako Agent, ESET RD Sensor, ….

oOstatní (Shared Local Cache, Virtual Appliance, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server).

Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě vybrané skupiny.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

details_hoverPoznámka:

Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ESMC infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny.