Získat soubor z karantény

Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat obsah karantény z cílové stanice. Prostřednictví této úlohy nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této úlohy opatrní a používat ji s rozmyslem.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Objekt v karanténě – vyberte objekt v karanténě, který chcete získat.

Heslo k objektu – zadejte heslo, kterým bude výsledný archiv z bezpečnostních důvodů opatřen. Mějte na paměti, že heslo se zobrazí v čitelné podobě v odpovídajícím přehledu.

Kam nahrát – zadejte umístění, do kterého chcete objekt z karantény nahrát.

Uživatelské jméno/heslo – pokud je pro přístup a zápis do zadaného umístění (síťové úložiště atp.) vyžadováno oprávnění, zadejte platné přihlašovací údaje.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish