Obnovit databázi ESET RD Sensor

Pomocí této úlohy vymažete cache nástroje ESET Rogue Detection Sensor. Po dokončení úlohy se do cache uloží nové výsledky vyhledávání. Nedojde však tím k odstranění detekovaných zařízení. To je užitečné v případě, kdy nalezená zařízení jsou v cache, ale jejich seznam nebyl předán serveru.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

details_hoverPoznámka:

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish