Registrace zařízení

Prostřednictvím ESMC můžete spravovat také mobilní zařízení. Abyste mohli zařízení spravovat, musíte nejprve provést jeho registraci. Od verze 6.4 je celý proces registrace výrazně jednodušší a již nemusíte nejprve do ESMC zadávat identifikátor zařízení (IMEI, sériové číslo atp.)

Níže uvedený diagram znázorňuje komunikaci mobilního zařízení s komponentou Mobile Device Connector při procesu registrace zařízení:

MD_enrollment_diagram

Níže uvedený diagram znázorňuje princip registrace, přeregistrace a ukončení správy mobilního zařízení.

MD_enroll

Registrace: Tato úloha slouží pro prvotní přidání zařízení do Web Console, tedy pro registraci dosud nespravovaných zařízení. To znamená, že zařízení zatím nemáte v seznamu na záložce Počítače. Mějte na paměti, že prostým odebráním záznamu z Web Console nedojde k ukončení jeho správy a zařízení se opět v seznamu objeví po další úspěšné replikaci. Pro odebrání zařízení je nutné spustit úlohu na deregistraci/ukončení správy. Každý registrační odkaz je unikátní a může být použit pouze jednou. Po jeho použití již není platný.

Přeregistrace: Tato úloha je určena pro již spravovaná zařízení a použijte ji v případě, kdy zařízení přestalo komunikovat (například jste jej přeinstalovali, změnili certifikát, …). Registrační token je vždy unikátní a může být použit pouze jednou.
Na záložce Počítače najděte mobilní zařízení, které chcete přeregistrovat. Klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Mobil > Přeregistrovat.

Ukončení správy: Tato úloha slouží pro korektní ukončení správy zařízení. Odregistrace je provedena prostřednictvím klientské úlohy Ukončit správu (odinstalovat ESET Agenta). V případě, že zařízení již nekomunikuje, může trvat 3 dny než dojde k jeho odstranění (odinstalování virtuálního agenta). Pokud chcete zařízení odebrat, abyste jej mohli opět přidat, použijte místo toho úlohu na přeregistraci zařízení. Mějte na paměti, že použitím možnosti Odstranit v kontextovém menu zařízení nedojde k jeho odebrání z MDM.

details_hoverPoznámka

Pro registraci iOS zařízení v Apple Device Enrollment programu (DEP) přejděte do samostatné kapitoly.

Pro nového mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače (nebo do sekce Další > Skupiny). Vyberte statickou skupinu, do níž chcete mobilní zařízení přidat, a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení. Následně se zobrazí dialogové okno, ve kterém si vyberte jeden ze způsobů registrace:

Registrace prostřednictvím e-mailu – pomocí této možnosti odešlete hromadně registrační odkaz na libovolné množství zařízení. Jedná se o nejefektivnější řešení pro registraci velkého množství zařízení, případně pokud nemáte k mobilnímu zařízením fyzický přístup. Tato možnost vyžaduje interakci ze strany uživatele.

Individuální registrační odkaz nebo QR kód – pomocí této možnosti zaregistrujete jedno konkrétní zařízení. Pro registraci dalších zařízení bude nutné proces opakovat. Jedná se o doporučené řešení pro registraci malého množství zařízení. Tento způsob je vhodný pro případ, kdy uživatele mobilních zařízení nechcete ničím zatěžovat a registraci provedete svépomocí (máte fyzický přístup k mobilnímu zařízení). Tuto možnost můžete využít také v případě, kdy máte nové mobilní zařízení, které po nakonfigurování předáte uživateli.

Individuální registrace jako Vlastník zařízení (pouze pro Android 7 a novější) – pomocí této možnosti zaregistrujete jedno konkrétní Android zařízení. Pro registraci dalších zařízení bude nutné proces opakovat. Tento způsob registrace je určen výhradně pro nově zakoupená zařízení, případně zařízení obnovená do továrního nastavení. Po provedení registrace získáte nad zařízením vyšší kontrolu a budete mít jako administrátor vyšší oprávnění než jeho uživatel.