Registrace zařízení

Prostřednictvím ESMC můžete spravovat také mobilní zařízení. Abyste mohli zařízení spravovat, musíte nejprve provést jeho registraci. Od verze 6.4 je celý proces registrace výrazně jednodušší a již nemusíte nejprve do ESMC zadávat identifikátor zařízení (IMEI, sériové číslo atp.)

Níže uvedený diagram znázorňuje komunikaci mobilního zařízení s komponentou Mobile Device Connector při procesu registrace zařízení:

MD_enrollment_diagram

Níže uvedený diagram znázorňuje princip registrace, přeregistrace a ukončení správy mobilního zařízení.

MD_enroll

Registrace: tato úloha slouží pro prvotní přidání zařízení do ESMC Web Console a aktivování jejich správy prostřednictvím komponenty ESET Mobile Device Connector. Registrace zařízení probíhá prostřednictvím unikátní registračního odkazu, který musí otevřít uživatel na svém mobilním zařízení. Odkaz je unikátní a může být použit pouze jednou.

Přeregistrace: tuto úlohu použijte v případě, kdy již máte mobilní zařízení přidané do ESET Remote Administrator, ale přestalo vám komunikovat (například jste jej přeinstalovali, změnili certifikát, ...). Na záložce Počítače najděte mobilní zařízení, klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Mobil > Přeregistrovat. Následně se vygeneruje jednorázový registrační odkaz odlišný od odkazu použitého pro prvotní registraci.

Ukončení správy: pro korektní odstranění zařízení a ukončení jeho správy použijte klientskou úlohu Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta). V případě, že zařízení již nekomunikuje, může trvat 3 dny než dojde k jeho odstranění (odinstalování virtuálního ESET Management Agenta). Mějte na paměti, že použitím možnosti Odstranit v kontextovém menu zařízení nedojde k jeho odebrání z MDM. Po opětovném připojení zařízení k MDM a replikaci dat se opět zobrazí v ESMC Web Console. zařízení. Pokud chcete odebrat zařízení jen proto, abyste ho mohli znovu přidat, použijte možnost pro přeregistrování zařízení.

Pro přidání/zaregistrování mobilních zařízení přejděte v hlavním menu ESMC Web Console na záložku a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení. Následně se zobrazí dialogové okno, ve kterém si vyberte jeden ze způsobů registrace:

Registrace prostřednictvím e-mailu – pomocí této možnosti odešlete hromadně registrační odkaz na libovolné množství zařízení. Jedná se o nejefektivnější řešení pro registraci velkého množství zařízení, případně pokud nemáte k mobilnímu zařízením fyzický přístup. Tato možnost vyžaduje interakci ze strany uživatele.

Individuální registrační odkaz nebo QR kód – pomocí této možnosti zaregistrujete jedno konkrétní zařízení. Tento způsob není vhodný pro registraci velkého množství zařízení a doporučujeme jej používat například při testování a máte fyzický přístup k mobilnímu zařízení.

Individuální registrace jako Vlastník zařízení (pouze pro Android 7 a novější) – tato možnost je určena pro jednorázovou registraci mobilních zařízeních s OS Android. Tento způsob registrace je určen výhradně pro nově zakoupená zařízení, případně zařízení obnovená do továrního nastavení. Po provedení registrace získáte nad zařízením vyšší kontrolu a budete mít jako administrátor vyšší oprávnění než jeho uživatel.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Abyste mohli použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu, musíte mít nakonfigurován SMTP server. To provedete v sekci Další > Nastavení serveru.

details_hoverPOZNÁMKA:

Pro registraci iOS zařízení v Apple Device Enrollment Program (DEP) přejděte do této kapitoly.