Diagnostika

Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat diagnostické protokoly z bezpečnostního produktu a cílového operačního systému.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Diagnostická akce

Spustit ESET Log Collector – tento nástroj sesbírá specifická data (jako jsou protokoly a konfigurace produktu) z vybrané stanice, které mohou usnadnit řešení problému.

oParametry ESET Log Collector – pro sesbírání všech dostupných dat ponechte prázdné pole Parametry ESET Log Collector. Seznam dostupných parametrů pro jednotlivé operační systémy naleznete v uživatelské příručce nástroje ESET Log Collector: Windows, macOS nebo Linux.

Nastavit diagnostický režim diagnostický režim zahrnuje protokol antispamové kontroly, firewallu, modulu HIPS, správy zařízení a filtrování obsahu webu. Hlavní účelem diagnostického režimu je sběr dat potřebných pro řešení problémů.

oZapnout – pomocí této možnosti aktivujete diagnostického protokolování všech nainstalovaných ESET aplikací.

oVypnout – pomocí této možnosti deaktivujete diagnostické protokolování. V opačném případě se automaticky vypne po restartování počítače.

Pro úspěšné sesbírání diagnostických protokolů je nutné splnit následující předpoklady:

Diagnostický režim je podporován pouze na Windows a macOS.

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET.

details_hoverPoznámka:

ESET Management Agent zasílá ze stanice protokoly sesbírané nainstalovaným produktem ESET. Typy protokolů a jejich citlivost závisí na produktu a jeho konfiguraci. Úroveň sběru protokolů můžete pro každý produkt definovat pomocí politik.

Diagnostické protokoly starší 24 hodin budou automaticky odstraněny. Tím je zajištěno, že nedojde k nadměrnému zatížení databáze ESMC.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě budete mít vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později, například vybráním možnosti Spustit na... v kontextovém menu úlohy.

client_task_finish

Vytvořené protokoly následně najdete v detailech počítače.