Diagnostika

Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat diagnostické protokoly z bezpečnostního produktu a cílového operačního systému.

Jako typ úlohy vyberte Diagnostika a klikněte na tlačítko Nová.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Diagnostická akce

Spustit ESET Log Collector – tento nástroj sesbírá specifická data (jako jsou protokoly a konfigurace produktu) z vybrané stanice, které mohou usnadnit řešení problému.

oParametry ESET Log Collector – pro sesbírání všech dostupných dat ponechte prázdné pole Parametry ESET Log Collector. Seznam dostupných parametrů pro jednotlivé operační systémy naleznete v uživatelské příručce nástroje ESET Log Collector: Windows, macOS nebo Linux.

details_hoverPoznámka

Maximální velikost protokolu, který je možné ze zařízhení přenést, je 16 MB. Pokud bude výsledné protokol větší, úloha skončí chybou: "Log collector output exceeded 16MB and will not be transferred." V takovém případě upravte úroveň logování na klientovi a zkuste to znovu. Případně pusťte klientskou úlohu pro Diagnostiku s parametry pro sběr konkrétních dat nebo data ze stanice sesbírejte ručně.

Nastavit diagnostický režim - Diagnostický režim zahrnuje protokol: antispamové kontroly, firewallu, modulu HIPS, správy zařízení a filtrování obsahu webu. Hlavní účelem diagnostického režimu je sběr dat potřebných pro řešení problémů.

oZapnout – pomocí této možnosti aktivujete diagnostického protokolování všech nainstalovaných ESET aplikací.

oVypnout – pomocí této možnosti deaktivujete diagnostické protokolování. V opačném případě se automaticky vypne po restartování počítače.

Pro úspěšné sesbírání diagnostických protokolů je nutné splnit následující předpoklady:

Diagnostický režim je podporován pouze na Windows a macOS.

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET.

details_hoverPoznámka:

ESET Management Agent zasílá ze stanice protokoly sesbírané nainstalovaným produktem ESET. Typy protokolů a jejich citlivost závisí na produktu a jeho konfiguraci. Úroveň sběru protokolů můžete pro každý produkt definovat pomocí politik.

Diagnostické protokoly starší 24 hodin budou automaticky odstraněny. Tím je zajištěno, že nedojde k nadměrnému zatížení databáze ESMC.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

Vytvořené protokoly následně najdete v detailech počítače.