Nastavení agenta

Nastavení ESET Management Agenta je možné měnit výhradně prostřednictvím politik. Využít k tomu můžete předdefinované politiky, například Seznam aplikací - Zjistit všechny nainstalované aplikace nebo Připojení - Připojovat každých 20 minut, případně si můžete kdykoli vytvořit politiku novou. Níže uvádíme seznam všech možných nastavení.

Pro vytvoření nové politiky pro ESET Management Agenta klikněte v hlavním menu ESMC Web Console v sekci Rychlé odkazy na možnost Vytvořit novou politiku.... Následně v sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Management Agent.

icon_section Připojení

Připojovat se k těmto serverům – tuto možnost využijete především při migraci ESMC Serveru. Klikněte na možnost Změnit seznam serverů a následně zadejte název/IP adresu a port serveru, ke kterému se má ESET Management Agent připojovat.

Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na ESMC Server odeslat.

Interval připojení – ESET Management Agent se k ESMC Serveru připojuje standardně každých 60 sekund. V případě potřeby můžete tento interval pomocí této možnosti změnit. Pro definování můžete použít také CRON výraz.

Certifikát – certifikát, který používá ESET Management Agent pro ověření zabezpečeného spojení. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty.

icon_section Aktualizace

Interval aktualizace – interval, ve kterém ESET Management Agent bude kontrolovat dostupnost aktualizací. Použít můžete celé číslo nebo CRON výraz.

Aktualizační server – server, ze kterého si bude ESET Management Agent stahovat programové moduly.

Typ aktualizace vyberte jaký druh aktualizací má ESET Management Agent stahovat. Testovací aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Výhodou těchto aktualizací je, že nabízejí rychlý přístup k nejnovějším metodám detekce a různým opravám. Nicméně testovací aktualizace představují riziko nestabilního chování počítače. Proto je NEDOPORUČUJEME instalovat na produkční počítače.

icon_section Rozšířená nastavení

Proxy server – definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude ESMC přistupovat do internetu.

oTyp konfigurace proxy

Globální proxy – tuto možnost vyberte, pokud pro replikaci dat a připojování k serverům ESET se má použít stejný proxy server.

Rozdílná proxy pro jednotlivé služby – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro replikaci dat a připojování k serverům použít rozdílné proxy servery.

oGlobální proxy – tato možnost se zpřístupní v závislosti na výběru v části Typ konfigurace proxy. Pro zadání údajů klikněte na možnost Změnit.

Níže uvedené možnosti se zpřístupní v případě, kdy jako typ proxy vyberete možnost Rozdílná proxy pro jednotlivé služby. Nastavit můžete proxy pouze pro ESET služby a například proxy pro replikaci nevyplňovat. Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient mimo dosah proxy.

oReplikace (na ESMC Server) – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k serveru.

oESET služby – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k ESET službám.

Funkce probudit ESMC Server může prostřednictvím EPNS vynutit okamžitou replikaci dat z ESET Management Agenta nainstalovaného na klientské stanici. To je užitečné v případě, kdy nechcete čekat na standardní interval replikace a chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.

Kompatibilita – ESET Management Agent komunikuje se staršími verzemi produktů (ESET Endpoint v5, ESET NOD32 Antivirus 4 BE) standardně na portu 2225. Pokud z nějakého důvodu potřebujete tento port změnit, můžete to provést pomocí tohoto nastavení. Následně bezpečnostní produkt ESET nasměrujte na localhost a vámi definovaný port.

Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému.

Repozitář – adresa repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.

details_hoverPoznámka:

Výchozí hodnota je AUTOSELECT.

Program vylepšování produktu – pomocí této možnosti aktivujete nebo zakážete zasílání informací o pádech a anonymních statistických dat do společnosti ESET.

Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Při výběru možnosti Kritické budou do protokolu zapisovány pouze chybové informace. Výchozí hodnota je Varování. Protokoly naleznete ve složce: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\ESMCAgentApplicationData\Logs, případně /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/.

Nastavení – na Windows můžete agenta ochránit heslem a zabránit tomu, aby nepovolaná osoba nemohla ESET Management Agenta odinstalovat. Pokud heslo nastavíte, zapamatujete si jej!

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ESET Management Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo!

Přiřadit

Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.

Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.