Vytvoření politiky pro ESET Management Agenta, aby se připojoval na nový ESMC Server

Prostřednictvím politiky můžete ovlivnit konfiguraci ESET Management Agenta. Následující postup můžete využít při migraci klientů na nový ESMC Server.

Pro vytvoření nové politiky, ve které definujete novou IP adres ESMC serveru a přiřadíte ji všem klientům: Přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Připojení a klikněte na Změnit seznam serverů na řádku Připojovat se k těmto serverům.

admin_policies_wizard4

Zobrazí se seznam adres, ke kterým se má ESET Management Agent připojovat. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a do pole Adresa zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém máte nainstalovaný nový ESMC Server. Port pro komunikaci je standardně předvyplněn. Pokud jste jej neměnili, ponechte tedy výchozí hodnotu 2222.

policy_connection_server_02

Pokud jste upravovali stávající politiku a máte v seznamu více záznamů, prostřednictvím šipek můžete ovlivnit prioritu jednotlivých serverů. Ujistěte se, že nově přidaný server je na začátku seznamu a akci dokončete kliknutím na tlačítko Uložit.

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření politiky dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.