Vytvoření politiky pro ochranu odinstalace ESET Management Agenta

Níže uvádíme příklad, jak vytvořit novou politiku pro ESET Management Agenta, prostřednictvím které nastavíte heslo pro zabránění jeho neoprávněné odinstalace. Po aktivování této možnosti bude při pokusu o odinstalování nebo provedení opravné instalace ESET Management Agenta vyžadováno heslo. Další informace naleznete v kapitole ochrana agenta.

Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent, pro který chcete vytvořit politiku.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Rozšířená nastavení > Nastavení a zadejte heslo, kterým chcete produkt chránit. Toto heslo bude vyžadováno při pokusu o odinstalování nebo opravení produktu ESET Management.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo. Bude vyžadováno při pokusu o odebrání ESET Management Agenta z počítače. Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni standardní cestou ESET Management Agenta odinstalovat.

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK.

admin_dg_tasks_target_list

Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření politiky dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.