Pořadí skupin

Při zjišťování pořadí politik se používají používána následující pravidla: Při zjišťování pořadí politik, ve kterém se budou aplikovat na koncové zařízení, se používají níže uvedená pravidla.

1.Pravidlo 1: Statické skupiny jsou vyhodnocovány od svého kořene, tedy nejnadřazenější statické skupiny Všechna zařízení.

2.Pravidlo 2: V každém uzlu jsou nejprve prohledány statické skupiny, dle jejich pořadí – podle algoritmu prohlídka do šířky.

3.Pravidlo 3: Po projití všech statických skupin v daném uzlu se prochází dynamické skupiny.

4.Pravidlo 4: Prochází se všichni potomci dynamické skupiny, podle jejich pořadí.

5.Pravidlo 5: Na každé úrovni dynamické skupiny se zjišťuje, zda nemá potom. Pokud ano, přidá se do seznamu a následně prohledá. Pokud skupina nemá žádné potomky, přechází se na další skupinu na stejné úrovni (dle algoritmu prohlídka do hloubky).

6.Pravidlo 6: Prohlídka stromu končí u klientského zařízení.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Politika se aplikuje na počítač. To znamená, že prohlídka stromu končí u počítače, na který se má aplikovat.

Admin_policies_and_groups

Na základě výše uvedených pravidel se na počítače aplikují politiky v tomto pořadí:

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG2

3.DG1

4.DG3

5.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4